Syftet med EU:s energimärkning är att hjälpa konsumenterna att jämföra produkternas energiförbrukning och att uppmuntra företagen att utveckla sina produkter och investera i planering av energieffektiva produkter. Tack vare energimärkningen kan konsumenterna enkelt välja produkter som förbrukar mindre energi och sparar på så sätt pengar under produktens livscykel. Produkternas energimärkning visar vilken klass varje produkt tillhör på basis av sin energieffektivitet. Genom att klicka på symbolerna nedan kan du observera energimärkningar på olika produktgrupper. Läs mer om energimärkningarna generellt här.

Energimärkningar enligt produktgrupp