Allmänt

EU:s ekodesigndirektiv styr tillverkarna mot ökad energieffektivitet hos produkterna. För en del produkter som det säljs mycket av inom EU har man dessutom utarbetat en energimärkning som hjälper konsumenten att bland de produkter som finns till försäljning välja en som förbrukar så lite el som möjligt.

Syftet med EU:s energimärkning är att hjälpa konsumenterna att jämföra produkternas energiförbrukning och att uppmuntra företagen att utveckla sina produkter och investera i planering av energieffektiva produkter.

Produkternas energimärkning visar vilken klass varje produkt tillhör på basis av sin energieffektivitet. Energimärkningen delar in produkterna i klasserna A–G, där produkter av klass A är de mest energieffektiva, medan produkter av klass G är de mest ineffektiva.  I en del fall används även klasserna A+, A++ och A+++ som är bättre än klass A. Då är produkter av klassen A+++ allra mest energieffektiva. I många produktgrupper har energieffektiviteten förbättrats så pass att största delen av produkterna för närvarande tillhör klasserna A+, A++ och A+++. Detta har orsakat förvirring bland konsumenterna och därför kommer plusklasserna fr.o.m. mars 2021 att tas bort stegvis enligt följande tidtabell:

  • 1.11.2020 Varuleverantörerna ska leverera det nya märket till återförsäljarna.
  • 28.2.2021 De gamla märkena upphör att gälla.
  • 1.3.2021 De omskalade märkena träder i kraft.
  • 18.3.2021 Återförsäljarna ska ersätta de gamla märkena med de nya.
  • 1.12.2021 Återförsäljare får sälja produkter med de gamla märkena om varuleverantörens verksamhet har upphört.

Tidtabellen gäller följande produktgrupper:

  •  kylskåp och frysar
  • diskmaskiner
  • tvättmaskiner
  • tv-apparater och monitorer
  • lampor

OBS: För lampor gäller andra datum. När det gäller lampor ska varuleverantörerna leverera det nya märket fr.o.m. den 1 maj 2021. De omskalade märkena för lampor träder i kraft den 1 september 2021. Återförsäljare har 18 månader på sig att byta ut märkena, dvs. före den 1 mars 2022.

Mer information och närmare anvisningar om bl.a. framläggning finns i förordningen för respektive produktgrupp. Återförsäljarnas skyldigheter finns i artikel 4 i förordningarna. Länkar till förordningarna finns på sidan för respektive produktgrupp. 

Utbildningsmaterial för återförsäljare

Länk till utbildningsfilmenhttps://youtu.be/V4OFdUi_Q0o