Astianpesukoneet

selostava kuva

Uusi energiamerkintä selitteineen astianpesukoneille. 

Energialuokat

Laitteiden energiamerkinnällä osoitetaan, mihin luokkaan kukin laite kuuluu energiankulutuksensa perusteella asteikolla A-G, A-luokan tuotteet ollen energiatehokkaimpia ja G-luokan tuotteet vähiten energiatehokkaita. Energiamerkinnän ansiosta kuluttajat voivat valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja siten säästää rahaa. Merkintöjen käyttö kannustaa myös yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja investoimaan energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluun.

Energiansäästö energiatehokkuusluokkaa kohden

Alla olevasta taulukosta näet paljonko energiansäästö on kussakin energiatehokkuusluokassa verrattuna C-luokkaan. 

Energiatehokkuusluokka

Energiansäästö verrattuna C-luokkaan

A

27 % 

B

14 %

C

0 %

D

-14 % 

E

-27 %

F

-41 %

G

Vähemmän kuin -41 % 

Vuosittainen energiankulutus

Energiamerkissä vuosittainen energiankulutus kertoo laitteen arvioidun energiankulutuksen yhden vuoden aikana. Energiankulutus on määritelty käyttämällä energiamerkintäasetuksessa määriteltyjä parametrejä ja vaatimuksia
testaamiselle. Energiankulutus kertoo laitteen energiankulutuksen, kun sillä pestään 100 pesua eco-pesuohjelmalla. Eco-ohjelmalla tarkoitetaan pesuohjelmaa, jolla voidaan pestä täysi koneellinen astioita mahdollisimman pienellä energiankulutuksella siten, että pesu- ja kuivaustulos pysyy hyvällä tasolla.

Piktogrammit

Jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen, energiamerkissä annetaan tiedot myös kuinka monen hengen astiastot koneeseen mahtuu, eco-ohjelman vedenkulutuksen ja keston sekä äänitason. Äänitaso ilmaistaan desibeleinä A-painotuksella, joka kuvaa parhaiten ihmisen aistimaa äänen häiritsevyyttä. Laitteen äänitasoluokka ilmaistaan piktogrammissa A-D -luokalla, joista A-luokan laitteet ovat hiljaisimpia.

Lisätietoa energiamerkistä

Jos haluat lukea lisää, tuoteryhmäkohtainen asetus löytyy kokonaisuudessaan komission nettisivuilta.
Asetuksessa määritellään mm. energiamerkin ulkonäkö, sisältö ja energialuokkien laskentaperusteet.

Kiertotalous

Maaliskuun 2021 jälkeen markkinoille tulevia laitteita pystytään korjaamaan entistä paremmin, jotta niitä voidaan käyttää nykyistä pidempään. Astianpesukoneiden ekosuunnitteluasetuksella säädetään, että tärkeimpiä varaosia, kuten moottoreita, piirilevyjä ja tiivisteitä, pitää pystyä vaihtamaan käyttämällä yleisesti saatavilla olevia työkaluja ja aiheuttamatta laitteelle tai osille pysyviä vaurioita.

Varaosien saatavuus

Varaosia tulee olla saatavilla ammattikorjaajille ja kuluttajille vähintään 7-10 vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille.

Ammattikorjaajille on oltava saatavilla seuraavat varaosat: moottori; kiertovesipumppu ja poistopumppu, lämmittimet ja lämmityselementit, mukaan lukien lämpöpumput (erikseen tai yhdistelmänä), putket ja niihin liittyvät osat, mukaan lukien kaikki letkut, venttiilit, suodattimet ja aquastop-ylivuotosuojat, luukun asennukseen liittyvät rakenne- ja sisäosat (erikseen tai yhdistelmänä), painetut piirilevyt, elektroniset näytöt, painekytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot.

Loppukäyttäjälle eli kuluttajalle on oltava saatavilla vähintään: luukun sarana ja tiivisteet, muut tiivisteet, suihkuvarret, suodattimet, ylä- ja alakorit sekä muoviset varusteet, kuten ruokailuvälinekorit ja kannet.

Varaosien luettelo ja menettely niiden tilaamiseksi sekä korjausohjeet on asetettava julkisesti saataville vapaasti käytettävissä olevalla valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan verkkosivustolla ensimmäisen mallia edustavan laitteen markkinoille saattamisen ajankohtana ja kyseisten varaosien saatavilla olon loppuun saakka.

Varaosat on toimitettava 15 työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.

Lue lisää täältä.

Muut kiertotalouteen liittyvät vaatimukset

Purkamista koskevat vaatimukset: laitteet on suunniteltu tavalla, joka mahdollistaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU liitteessä VII tarkoitettujen materiaalien ja komponenttien poistamisen yleisesti saatavilla olevia työkaluja käyttämällä. 

Kylmäainekaasuja koskevat tietovaatimukset:

  • lämpöpumpulla varustettuihin kotitalouksien astianpesukoneisiin on pysyvästi ja näkyvällä ja luettavalla tavalla merkittävä laitteen ulkopinnalle, esimerkiksi takapaneeliin, käytettävän kylmäainekaasun kemiallinen nimi tai vastaava viite, kuten yleisesti käytetty ja ymmärretty symboli, merkki tai tunnus.

Toiminnalliset vaatimukset: 

  • Pesutulosindeksin (IC) on oltava suurempi kuin 1,12
  • kuivaustulosindeksin (ID) on oltava suurempi kuin 1,06 kotitalouksien astianpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti on enemmän kuin seitsemän henkilön astiasto;
  • kuivaustulosindeksin (ID) on oltava suurempi kuin 0,86 kotitalouksien astianpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti on enintään seitsemän henkilön astiasto.

Laitteen energiatehokas käyttö

Energiatehokkaalla käytöllä pystyy vaikuttamaan laitteen energiankulutukseen merkittävästi. Kulutukseen voi vaikuttaa mm. seuraavilla asioilla:

  • ECO-ohjelmaa kannattaa käyttää aina kuin mahdollista, sillä se soveltuu tavanomaisen likaisille astioille ja on niille energian- ja vedenkulutuksen suhteen tehokkain ohjelma.
  • Esihuuhtelu lisää veden ja energian kulutusta eikä sitä suositella.
  • Käsin tiskaaminen kuluttaa yleensä enemmän energiaa ja vettä kuin astioiden pesu astianpesukoneessa.
  • Astioiden asettelulla ja määrällä on vaikutusta energian ja veden kulutukseen. Laitteen käyttöohjeessa opastetaan oikea astioiden määrä ja sijoittaminen.