Rumsvärmare/Eldstäder

Energiklasser


Produkternas energimärkning visar vilken klass på skalan A++–G som varje produkt tillhör på basis av sin energiförbrukning. Produkter i klass A++ är mest energieffektiva, medan produkter i klass G är minst energieffektiva. Tack vare energimärkningen kan konsumenterna välja produkter som förbrukar mindre energi och på så sätt spara pengar. Användningen av märkningarna sporrar även företagen att utveckla sina produkter och investera i planeringen av energieffektiva produkter.

Värmeeffekt

Den direkta och indirekta värmeeffekten anges på energimärket i kilowatt.

Piktogram

För att konsumenterna ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut ger energimärket tilläggsinformation om produkten. På detta energimärke finns information om den direkta värmeeffekten samt, om anordningen också överför värme till vätska, också om dess indirekta värmeeffekt.

Mer information om energimärket

Om du vill läsa mer finns förordningen för respektive produktgrupp i sin helhet på kommissionens webbplats. I förordningen definieras bl.a. energimärkets utformning, innehåll och principerna för beräkning av energiklasserna.

Cirkulär ekonomi

För eldstäder finns ännu inte ekodesignkrav som anknyter till cirkulär ekonomi.