Återförsäljarna ska…

Till återförsäljarnas skyldigheter hör att säkerställa att varje produkt som berörs av märkningsskyldigheten har en tydligt synlig energimärkning. Märket ska placeras på framsidan av eller ovanpå varje framlagd produkt. Närmare anvisningar om framläggningen av respektive produkt finns i produktens energimärkningsförordning. Dessutom ska återförsäljarna på begäran ge kunden produktinformationsbladet i pappersversion. Varuleverantörerna ska avgiftsfritt ge återförsäljarna en ny etikett eller ett nytt produktinformationsblad om de saknas eller är felaktiga. Återförsäljarna ska samarbeta med Finlands marknadstillsynsmyndighet Tukes (Säkerhets- och kemikalieverket) och rapportera överträdelser och oegentligheter som upptäcks.

Hur ska märket vara synligt i butiken?

När en produkt med eller utan förpackning har placerats så att den är synlig i butiken och kunderna kan se och köpa den är produkten framlagd. Då ska energimärket synas tydligt. Den vanligaste överträdelsen av kraven är att återförsäljarna inte har satt fram det märke som varuleverantören har överlämnat. Om varuleverantören inte har överlämnat något energimärke ska du omedelbart be om ett sådant – varuleverantörerna ska leverera det inom fem arbetsdagar.

selostava kuva energiamerkki

Undantag

 • Demonstrationsexemplar

Produkter som används vid demonstrationer behöver inget energimärke om de inte bjuds ut till försäljning i demonstrationssituationen. Om produkten säljs efter demonstrationen ska produkten vara försedd med ett synligt energimärke.

 • Produkter i förpackning

Återförsäljare ställer ibland fram produkter i sina förpackningar i speciella situationer (t.ex. Black Friday). När en produkt är framlagd i sin originalförpackning utan synligt energimärke ska återförsäljaren säkerställa att samma modell av samma produkt finns framme i butiken utan förpackning och att energimärket syns tydligt. Modellen ska finnas i omedelbar närhet till produkterna som säljs.

Reklam, näthandel och annan distansförsäljning

Säljare som ägnar sig åt reklam, näthandel eller annan distansförsäljning, till exempel telefonförsäljning och postorderförsäljning, ska överlämna den erforderliga produktinformationen till konsumenterna också när det gäller energimärkningen (elektronisk energimärkning)

I näthandel och reklam…

 • ska produktens energimärke synas tydligt (i samband med produktpriset) eller också
 • ska energiklassen finnas synlig om energimärket inte visas (energiklassen anges med ett pilmärke; detta pilmärke ska vara en länk till energimärket).

Pilmärken och energimärken kan utarbetas med EU-kommissionens Energimärkningsgenerator och InDesign-mallar.

Hur ska märket vara synligt vid näthandelsförsäljning?

Vid näthandelsförsäljning kan märket vara synligt på två olika sätt: som en pilformad ikon eller så att hela märket visas på försäljningssidan. Nedan ser du de olika alternativen och kraven på dem.

Alternativ 1: Pilformad ikon

Krav:

 • Pilikonen ska finnas i närheten av priset.
 • När man klickar på pilikonen ska ikonen öppnas till ett helt energimärke.
 • Fontstorleken ska vara större eller av samma storlek som prisets fontstorlek.
 • Färgen på pilen ska stämma överens med produktens energieffektivitetsklass.
 • Det ska finnas en länk till produktinformationsbladet i närheten av priset.
 • Länken till produktinformationsbladet ska ha namnet ”Produktinformationsblad”.
 • När man klickar på länken ska produktinformationsbladet öppnas i sin helhet.

Alternativ 2: Hela märket på försäljningssidan

Ett annat alternativ är att placera hela märket och produktinformationsbladet på produktsidan. Energimärket och produktinformationsbladet ska

 • finnas nära produktpriset.
 • synas tydligt och vara läsbart.

Vad ska man göra om inget energimärke följer med produkten?

I fall där tillverkaren/varuleverantören inte överlämnar energimärket inom fem vardagar från begäran kan återförsäljaren skapa ett märke till produkten med hjälp av EU-kommissionens energimärkningsgenerator (European Commission’s EU Energy Label Generator). Verktyget finns på nätet och kan användas av vem som helst. Med hjälp av verktyget kan man skapa och skriva ut ett energimärke för vilken produkt som helst som omfattas av märkningsplikten. För att skapa det rätta energimärket behöver du korrekta uppgifter ur produktinformationsbladet eller från tillverkarens webbplats.

Bilder © Sustainable Energy Authority of Ireland.