Vanliga frågor

De gamla märkena ska bytas ut mot de nya inom 14 arbetsdagar från den 1 mars 2021. I de fjorton dagarna inkluderas endast arbetsdagar från måndag till fredag, men inte lördagar, söndagar eller nationella lediga dagar. De nya energimärkningarna får inte finnas framme i fysiska butiker eller webbutiker före den 1 mars 2021. Kraven gällande tidtabellen är desamma för fysiska butiker och webbutiker.

Återförsäljare måste ha den omskalade energimärkningen synlig i butiker och webbutiker först efter att den nya energimärkningen har trätt i kraft. Produktinformationen på förpackningar som finns i återförsäljarnas lager behöver inte ändras. Därför behöver de gamla energimärkningarna och produktinformationen på förpackningarna inte bytas ut.

När det gäller lampor bör återförsäljare före den 28 februari 2023 ersätta det gamla märket med en lika stor etikett med det omskalade märket.

 

Det omskalade energimärket får inte synas i reklam förrän den nya förordningen har trätt i kraft (den 1 mars eller den 1 september 2021 beroende på produkten). Kataloger får tillverkas, men inte distribueras före dessa datum. Detsamma gäller reklam på internet.

 

En pil i samma färg som produktens energieffektivitetsklass och den energieffektivitetsskala som används ska placeras intill produkten i fysiska butiker och vid webbförsäljning. Pilarnas grafiska egenskaper har presenterats i detalj i bilagorna VII och VIII till respektive energimärkningsförordning. En enfärgad version är möjlig i enfärgat, tryckt material.


Varuleverantörerna ska se till att den omskalade energimärkningen och produktinformationen finns tillgänglig i EPREL. Återförsäljarna kan be leverantörerna om information i tryckt format (artikel 3 ”Leverantörernas ansvar”). En precisering av den omskalade energimärkningen och varudeklarationen gällande webb- och distansförsäljning finns i bilagorna VII och VIII till respektive energimärkningsförordning.


I fallet med distansförsäljning och distansmarknadsföring kan kunderna be återförsäljaren om en tryckt kopia av energimärket och produktdatabladet (vanligtvis punkt 6 i bilaga VII). Vid telefonförsäljning ska den (muntliga) informationen som kunden får inkludera produktens energieffektivitetsklass och information om vilka energieffektivitetsklasser som står till buds.

Leverantörerna ska registrera sina produkter på nytt om de inte hör till tillämpningsområdet för de fastställda undantagen. I samband med denna omregistrering skapas en ny EPREL-beteckning.

EPREL ger företagen möjlighet att förhandsregistrera sina produkter fram till det tredje kvartalet 2020. Företagen kan då ta fram omskalade energimärken ”manuellt”. EPREL genererar en QR-kod som inkluderas i källfilen för etiketterna (publicerad Europa, i INDD-format). På så sätt kan etiketterna produceras för hand med stöd av en grafisk formgivare.


Den fullständiga omregistreringen i EPREL-databasen förväntas vara tillgänglig från det tredje kvartalet 2020. I den ingår funktioner för produktion av de omskalade energimärkena. EPREL börjar därför generera omskalade etiketter från det tredje kvartalet 2020. Företagen ska uppge all information om produkten, så genererar EPREL energimärket automatiskt.

Återförsäljare kan också ladda ner information från EPREL från det datum då den nya etiketten träder i kraft.

 

Konsumenter kan ladda ner de omskalade energimärkena och den anknytande produktinformationen från EPREL när ändringen har trätt i kraft. EPREL blir lättare att nå med QR-koden, som är länkad direkt till produktsidan i EPREL.


Informationen i EPREL-databasen bygger på de nuvarande/”gamla” förordningarna fram till den 28 februari 2021 när det gäller hushållsmaskiner, tv-apparater och elektroniska monitorer och fram till den 31 augusti 2021 när det gäller belysning. Information enligt de nya förordningarna ges fr.o.m. den 1 mars 2021 när det gäller hushållsmaskiner, tv-apparater och elektroniska monitorer och fr.o.m. den 1 september 2021 när det gäller ljuskällor.

Ingen reklam för den omskalade produkten som innehåller den nya energieffektivitetsklassen får offentliggöras före tillämpningsdatumet för den nya förordningen (den 1 mars 2021 för hushållsmaskiner, tv-apparater och elektroniska monitorer, den 1 september 2021 för ljuskällor). Kataloger får utarbetas, men inte distribueras före dessa datum. Detsamma gäller reklam på internet.


Informationskampanjer om ändringen av de europeiska energimärkena och undervisningsmaterial i anknytning till dem får ordnas före tillämpningsdatumet för de nya förordningarna.

Nej. Olika variationer eller mellanformer mellan det gamla och det nya märket är inte EU:s officiella energimärken.