Energimyndigheten ansvarar för den nationella kommunikationen kring omskalningen av energimärkningen. Vi erbjuder intressegrupperna material för att underlätta informationsförmedlingen kring förnyelsen. 

Mer information och material finns här.

Tvåsidigt informationsblad som innehåller tidtabellen för förnyelsen, produktgrupperna som förnyas, information om förnyelsen och en förklaring till QR-koden på det förnyade märket. 

Utbildningsmaterial för återförsäljare

Länk till utbildningsfilmenhttps://youtu.be/V4OFdUi_Q0o