Torktumlare

torktumlare

Energiklasser

Produkternas energimärkning visar vilken klass på skalan A+++–D som varje produkt tillhör på basis av sin energiförbrukning. Produkter i klass A+++ är mest energieffektiva, medan produkter i klass D är minst energieffektiva. Tack vare energimärkningen kan konsumenterna välja produkter som förbrukar mindre energi och på så sätt spara pengar. Användningen av märkningarna sporrar även företagen att utveckla sina produkter och investera i planeringen av energieffektiva produkter. Energimärkningen av torktumlare kommer under de närmaste åren att förnyas så att energiklasserna blir A–G.

Årlig energiförbrukning

På energimärket visar den årliga energiförbrukningen hur stor produktens uppskattade energiförbrukning under ett år är. Energiförbrukningen har fastställts utifrån de parametrar och krav som anges för testandet i energimärkningsförordningen. Energiförbrukningen anger maskinens energiförbrukning när standardprogram bomull används 160 gånger per år och man dessutom beaktar effektförbrukningen i frånläget.

Piktogram

För att konsumenterna ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut innehåller energimärket även information om typen av torktumlare, torktiden för standardprogram bomull, den nominella kapaciteten för standardprogram bomull och ljudnivå. På energimärket för kondenstumlare anges dessutom kondensationseffektivitetsklassen, som innebär relationen mellan massan av den fukt som har kondenserats och samlats upp i torktumlarens behållare och massan av den fukt som har avlägsnats från textilierna under torkningsprogrammet. Maskiner av kondensationseffektivitetsklass A torkar effektivast.

Mer information om energimärket

Om du vill läsa mer finns förordningen för respektive produktgrupp i sin helhet på kommissionens webbplats. I förordningen definieras bl.a. energimärkets utformning, innehåll och principerna för beräkning av energiklasserna.

Cirkulär ekonomi

För torktumlare finns ännu inga ekodesignkrav som anknyter till cirkulär ekonomi och som bl.a. skulle innebära att maskinerna bättre kunde repareras och återvinnas, men kraven är under beredning. Läs mer här.