Däck

Drivmedelseffektivitetsklasser

Däckens energimärkning visar vilken klass på skalan A–E som varje produkt tillhör på basis av sin drivmedelseffektivitet. Produkter i klass A är mest drivmedelseffektiva, medan produkter i klass E är minst drivmedelseffektiva. Tack vare energimärkningen kan konsumenterna välja däck som minskar drivmedelsförbrukningen och på så sätt spara pengar. Användningen av märkningarna sporrar även företagen att utveckla sina produkter och investera i planeringen av drivmedelseffektiva produkter.

Drivmedelseffektivitet

På energimärket ger däckets drivmedelseffektivitetsklass A–E information om hur ekonomisk produkten är utifrån däckets rullmotståndskoefficient. Drivmedelseffektivitetsklassen ska fastställas och anges i däckmärkningen utifrån rullmotståndskoefficienten (RRC, N/kN) i enlighet med skalan i energimärkningsförordningen.

Däckets rullmotståndskoefficient fastställs utifrån rullmotståndsmätningar i laboratorier och genom tillämpning av de mätkrav som har fastställts i energimärkningsförordningen..

Piktogram

För att konsumenterna ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut ger energimärket även information om däckets väggrepp i vått väglag A–E, klassen för externt däck- och vägbanebuller A–C och det uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller (N, dB(A)). Däckets väggrepp i vått väglag anges i piktogrammet på skalan A–E, där däck i klass A har det bästa greppet. Däckets klass för externt däck- och vägbanebuller anges i piktogrammet på skalan A–C, där däck i klass A är tystast.

Energimärket innehåller också information om det aktuella däckets däckklass (C1, C2 eller C3), som anger för vilka slags fordon däcket är avsett. Nertill på energimärket finns dessutom information om däckets eventuella väggrepp på snö eller is, som anges med separata tilläggsmärken.

Mer information om energimärket

Om du vill läsa mer finns förordningen för respektive produktgrupp i sin helhet på kommissionens webbplats. I förordningen definieras bl.a. energimärkets utformning, innehåll och principerna för beräkning av energiklasserna.