Luftkonditioneringsapparater

Ny energimärkning inklusive förklaringar för luftkonditioneringsapparater.
ilmalämpöpump.

Energiklasser

Produkternas energimärkning visar vilken klass på skalan A+++–D som varje produkt tillhör på basis av sin energiförbrukning. Produkter i klass A+++ är mest energieffektiva, medan produkter i klass D är minst energieffektiva. Tack vare energimärkningen kan konsumenterna välja produkter som förbrukar mindre energi och på så sätt spara pengar. Användningen av märkningarna sporrar även företagen att utveckla sina produkter och investera i planeringen av energieffektiva produkter.

Årlig energiförbrukning

På energimärket visar den årliga energiförbrukningen hur stor apparatens uppskattade energiförbrukning under ett år är i kylnings- och uppvärmningsläget.

Piktogram

För att konsumenterna ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut innehåller energimärket information om produktens energieffektivitetsklass A+++–D separat för kylnings- och uppvärmningsläget. Energieffektivitetsklassen fastställs utifrån parametrarna i energimärkningsförordningen, så att energieffektiviteten vid kylning anges med produktens årliga säsongsköldfaktor (SEER-värdet) och uppvärmningseffektiviteten med säsongsvärmefaktorn (SCOP-värdet).

När det gäller uppvärmning är det obligatoriskt att ange energieffektiviteten under en ”genomsnittlig” uppvärmningssäsong. Det är frivilligt att ange energieffektiviteten för varmare eller kallare säsonger.

Energimärket innehåller även information om den aktuella produktens dimensionerade kapacitet i kylnings- och uppvärmningsläget uttryckt i kilowatt och avrundad till en decimal. I fråga om uppvärmning ges informationen för högst tre uppvärmningssäsonger.

Nertill på energimärket finns dessutom information om produktens ljudnivå inomhus och utomhus uttryckt i ljudeffekt dB(A) re1 pW avrundad till närmaste heltal samt en karta över Europa där tre indikativa uppvärmningssäsonger (”varm”, ”genomsnittlig” och ”kall”) samt rutor i färger som motsvarar dem har angetts.

Mer information om energimärket

Om du vill läsa mer finns förordningen för respektive produktgrupp i sin helhet på kommissionens webbplats. I förordningen definieras bl.a. energimärkets utformning, innehåll och principerna för beräkning av energiklasserna.

Cirkulär ekonomi

För luftkonditioneringsapparater finns ännu inga ekodesignkrav som anknyter till cirkulär ekonomi, men de är under beredning.