Uunit

selostava kuva

Energialuokat

Laitteiden energiamerkinnällä osoitetaan, mihin luokkaan kukin laite kuuluu energiankulutuksensa perusteella asteikolla A+++ – D, A+++ -luokan tuotteet ollen energiatehokkaimpia ja D-luokan tuotteet vähiten energiatehokkaita. Energiamerkinnän ansiosta kuluttajat voivat valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja siten säästää rahaa. Merkintöjen käyttö kannustaa myös yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja investoimaan energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluun. Uunien energiamerkintä tullaan uusimaan lähivuosina siten, että energialuokiksi tulee A-G.

Energialuokan määrittäminen

Energialuokan määräävä energiatehokkuusindeksi on määritelty käyttämällä energiamerkintäasetuksessa määriteltyjä parametrejä ja vaatimuksia testaamiselle. Uunin pesän energiankulutus mitataan yhdellä vakioidulla kypsennysjaksolla ylä-/alalämpötoiminnolla ja kiertoilmatoiminnolla, jos sellainen on käytössä, lämmittämällä vedellä kasteltua vakiokuormaa.

Piktogrammit

Jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen, energiamerkissä annetaan tiedot myös uunin pesän käyttötilavuudesta litroina sekä pesän lämmitystoimintojen (ylä-/alalämpötoiminto, kiertoilmatoiminto) kypsennysjaksokohtaisesta energian kulutuksesta, joka ilmaistaan kilowattitunteina per kypsennysjakso.

Lisätietoa energiamerkistä

Jos haluat lukea lisää, tuoteryhmäkohtainen asetus löytyy kokonaisuudessaan komission nettisivuilta. Asetuksessa määritellään mm. energiamerkin ulkonäkö, sisältö ja energialuokkien laskentaperusteet.

Kiertotalous

Uuneille ei ole vielä kiertotalouteen liittyviä ekosuunnitteluvaatimuksia, mutta niitä ollaan valmistelemassa. Lue lisää täältä.

Laitteen energiatehokas käyttö

Energiatehokkaalla käytöllä pystyy vaikuttamaan laitteen energiankulutukseen merkittävästi. Kulutukseen voi vaikuttaa mm. seuraavilla asioilla:

  • Paista kerralla niin paljon kuin mahdollista ja hyödynnä lämmintä uunia tarvittaessa useiden ruokien valmistamiseen kerralla.
  • Älä availe uunin luukkua turhaan, sillä aina kun avaat luukun, lämpöä karkaa ja uunin tulee käyttää lisää sähköä päästäkseen asetettuun lämpötilatasoon.
  • Sulata pakastetut ruuat yön yli jääkaapissa. Ruuan sulattaminen tyypillisesti puolittaa ruuan lämmittämiseen kuluvan ajan.
  • Älä pidä uunia turhaan päällä.
  • Hyödynnä uunin jälkilämpö.
  • Käytä aina oikeita lämpötilatasoja. Uunin lämmittäminen tarpeettomat kuumaksi kuluttaa energiaa turhaan.