Jääkaapit ja pakastimet

selostava kuva

Uusi energiamerkintä selitteineen jääkaapeille ja pakastimille kotitalouskäyttöön. 

Energialuokat

Laitteiden energiamerkinnällä osoitetaan, mihin luokkaan kukin laite kuuluu energiankulutuksensa perusteella asteikolla A-G, A-luokan tuotteet ollen energiatehokkaimpia ja G-luokan tuotteet vähiten energiatehokkaita. Energiamerkinnän ansiosta kuluttajat voivat valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja siten säästää rahaa. Merkintöjen käyttö kannustaa myös yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja investoimaan energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluun.

Energiansäästö energiatehokkuusluokkaa kohden

Alla olevasta taulukosta näet paljonko energiansäästö on kussakin energiatehokkuusluokassa verrattuna C-luokkaan.

EnergiatehokkuusluokkaEnergiansäästö verrattuna C-luokkaan
A36 %
B20 %
C0 %
D-25 % 
E-56 %
F-95 %
GVähemmän kuin -95 % 

Vuosittainen energiankulutus

Energiamerkissä vuosittainen energiankulutus kertoo laitteen arvioidun energiankulutuksen yhden vuoden aikana. Se määritetään käyttämällä energiamerkintäasetuksessa määriteltyjä parametrejä ja vaatimuksia testaamiselle. Energiankulutuksen määrittämiseksi mitataan laitteen tehonkulutukset erilaisissa ympäristön lämpötiloissa sekä laitteen osastojen määritellyissä lämpötilatasoissa ja lisäksi otetaan huomioon mahdolliset sulatukset sekä uudelleenkäynnistys.

Piktogrammit

Jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen, energiamerkissä annetaan tiedot myös laitteen äänitasosta sekä pakkas- ja jääkaappiosastojen tilavuuksista. Äänitaso ilmaistaan desibeleinä A-painotuksella, joka kuvaa parhaiten ihmisen aistimaa äänen häiritsevyyttä. Laitteen äänitasoluokka ilmaistaan piktogrammissa  A-D -luokalla, joista A-luokan laitteet ovat hiljaisimpia.

Lisätietoa energiamerkistä

Jos haluat lukea lisää, tuoteryhmäkohtainen asetus löytyy kokonaisuudessaan komission nettisivuilta (2021 voimaan tuleva) ja (2010, tällä hetkellä voimassa oleva). Asetuksessa määritellään mm. energiamerkin ulkonäkö, sisältö ja energialuokkien laskentaperusteet.

Kiertotalous

Maaliskuun 2021 jälkeen markkinoille tulleita laitteita pystytään korjaamaan entistä paremmin. Kylmäsäilytyslaitteiden ekosuunnitteluasetuksella säädetään, että tärkeimpiä varaosia, kuten termostaatteja, lämpötila-antureita, ovenkahvoja ja saranoita, pitää pystyä vaihtamaan käyttämällä yleisesti saatavilla olevia työkaluja ja aiheuttamatta laitteelle tai osille pysyviä vaurioita.

Varaosien saatavuus

Varaosia tulee olla saatavilla ammattikorjaajille ja kuluttajille vähintään 7-10 vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille.

Ammattikorjaajille on oltava saatavilla seuraavat varaosat: termostaatit, lämpötila-anturit, painetut piirilevyt ja valonlähteet, ovenkahvat, ovien saranat sekä hyllyt ja korit.

Loppukäyttäjille eli kuluttajille on oltava saatavilla vähintään: ovenkahvat, ovien saranat sekä hyllyt ja korit.

Valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan nettisivulla oltava saatavissa:

 • korjausohjeet,
 • varaosien luettelo ja niiden tilaaminen
 • sekä ammattikorjaajien yhteystiedot.

Varaosat on toimitettava 15 työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.

Lue lisää täältä.

Muut kiertotalouteen liittyvät vaatimukset

Purkamiseen liittyvät vaatimukset: Laitteet on suunniteltu tavalla, joka mahdollistaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU liitteessä VII tarkoitettujen materiaalien ja komponenttien poistamisen yleisesti saatavilla olevia työkaluja käyttämällä

Kylmäsäilytyslaitteiden on täytettävä mm. seuraavat vaatimukset:

 • pakastinosastojen pikapakastuksen tai vastaavan toiminnon on automaattisesti palautettava normaalit säilytysedellytykset viimeistään 72 tunnin kuluttua.
 • Osastot tulee merkitä tähtien lukumäärällä ja osastossa säilytettäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden tyypillä.
 • Jos kylmäsäilytyslaitteessa on tyhjöeristepaneeleja, kylmäsäilytyslaite on merkittävä kirjaimilla ’VIP’ selkeästi näkyvällä ja luettavalla tavalla.
 • Kahden tähden alaosastojen tai kahden tähden lohkojen osalta:
  • kahden tähden alaosasto tai kahden tähden lohko on erotettu kolmen tai neljän tähden tilavuudesta väliseinällä, säiliöllä tai vastaavalla rakenteella;
  • kahden tähden alaosaston tai kahden tähden lohkon tilavuus on enintään 20 prosenttia asianomaisen osaston kokonaistilavuudesta.

Ammattimaiset ja suoran myyntitoiminnan kylmälaitteet

Liittyen ammattikäyttöön tarkoitettujen jääkaappien ja pakastimien energiamerkintöihin, lisätietoa löydät täältä. 

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnöistä lisätietoa löytyy täältä.