Kylskåp och frysar

Den nya energimärkning med förklaringar för kylskåp och frysar för hushållsbruk.

 

Energiklasser

Produkternas energimärkning visar vilken klass på skalan A–G som varje produkt tillhör på basis av sin energiförbrukning. Produkter i klass A är mest energieffektiva, medan produkter i klass G är minst energieffektiva. Tack vare energimärkningen kan konsumenterna välja produkter som förbrukar mindre energi och på så sätt spara pengar. Användningen av märkningarna sporrar även företagen att utveckla sina produkter och investera i planeringen av energieffektiva produkter. 

Årlig energiförbrukning

På energimärket visar den årliga energiförbrukningen hur stor produktens uppskattade energiförbrukning under ett år är. Den fastställs utifrån de parametrar och krav som anges för testandet i energimärkningsförordningen. För att fastställa energiförbrukningen mäter man produktens effektförbrukning vid olika temperaturer i miljön samt vid de temperaturnivåer som har fastställts för de olika utrymmena i produkten och beaktar dessutom eventuella avfrostningar och omstarter.

Piktogram

För att konsumenterna ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut innehåller energimärket även information om produktens ljudnivå samt om frys- och kylskåpsutrymmenas volymer. Ljudnivån uttrycks i decibel med A-viktning, som bäst beskriver hur störande människan uppfattar att ljudet är. Ljudnivåklassen anges i piktogrammet med klasserna A–D, där klass A är tystast.

Mer information om energimärket

Om du vill läsa mer finns förordningen för respektive produktgrupp i sin helhet på kommissionens webbplats (den som träder i kraft 2021) och (den från 2010 som gäller för närvarande). I förordningen definieras bl.a. energimärkets utformning, innehåll och principerna för beräkning av energiklasserna.

Cirkulär ekonomi

Produkter som kommer ut på marknaden efter mars 2021 kan repareras i större utsträckning än tidigare. I ekodesigndirektivet för kyl- och frysutrustning stadgas att de viktigaste reservdelarna, till exempel termostater, temperaturgivare, dörrhandtag och gångjärn, ska kunna bytas ut med verktyg som finns allmänt tillgängliga och utan att förorsaka permanenta skador på produkten eller delarna. Reservdelar ska finnas tillgängliga för professionella reparatörer och konsumenter i minst 7–10 år efter att den sista produkten av en viss modell har förts ut på marknaden. Läs mer här.

Vad har ändrats jämfört med det gamla märket? 

  • Ny ikon för frys- och kylfack.
  • Bullerutsläpp har getts en annan märkning och information om bullerutsläppsklassen har lagts till.