Varmvattenberedare

varmvatten

Energiklasser

Produkternas energimärkning visar vilken klass på skalan A+–F som varje produkt tillhör på basis av sin energiförbrukning. Produkter i klass A+ är mest energieffektiva, medan produkter i klass F är minst energieffektiva. Tack vare energimärkningen kan konsumenterna välja produkter som förbrukar mindre energi och på så sätt spara pengar. Användningen av märkningarna sporrar även företagen att utveckla sina produkter och investera i planeringen av energieffektiva produkter.

Årlig energiförbrukning

På energimärket informerar den årliga energiförbrukningen om produktens uppskattade elförbrukning i kilowattimmar som slutenergi och/eller bränsleförbrukning i gigajoule som övre värmevärde vid genomsnittliga, kalla och varma klimatförhållanden under ett år.

Piktogram

För att konsumenterna ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut innehåller energimärket information om energieffektivitetsklassen A+–F för vattenuppvärmning med apparaten under genomsnittliga klimatförhållanden. Energieffektivitetsklassen fastställs utifrån parametrarna i energimärkningsförordningen.
 

Nertill på energimärket finns dessutom information om produktens ljudeffektnivå LWA inomhus och utomhus uttryckt i decibel samt en temperaturkarta över Europa, där tre indikativa temperaturzoner (”varm”, ”genomsnittlig” och ”kall”) samt rutor i färger som motsvarar dem har angetts.

Mer information om energimärket

Om du vill läsa mer finns förordningen för respektive produktgrupp i sin helhet på kommissionens webbplats. I förordningen definieras bl.a. energimärkets utformning, innehåll och principerna för beräkning av energiklasserna.

Cirkulär ekonomi

För varmvattenberedare finns ännu inga ekodesignkrav som anknyter till cirkulär ekonomi, men de är under beredning.