Ugnar

Energiklasser

Produkternas energimärkning visar vilken klass på skalan A+++–D som varje produkt tillhör på basis av sin energiförbrukning. Produkter i klass A+++ är mest energieffektiva, medan produkter i klass D är minst energieffektiva. Tack vare energimärkningen kan konsumenterna välja produkter som förbrukar mindre energi och på så sätt spara pengar. Användningen av märkningarna sporrar även företagen att utveckla sina produkter och investera i planeringen av energieffektiva produkter. Energimärkningen av ugnar kommer under de närmaste åren att förnyas så att energiklasserna blir A–G.

Fastställande av energiklassen

Energieffektivitetsindexet, som avgör energiklassen, har fastställts utifrån de parametrar och krav som anges för testandet i energimärkningsförordningen. Energiförbrukningen i ugnens kavitet mäts under en standardiserad cykel med över-/undervärmesfunktionen och varmluftsfunktionen, om sådan finns, genom uppvärmning av ett livsmedel i standardmängd blötlagt med vatten.

Piktogram

För att konsumenterna ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut ger energimärket även information om kavitetens användbara volym i liter samt om energiförbrukningen per cykel för kavitetens värmefunktioner (över-/undervärmesfunktionen, varmluftsfunktionen) uttryckt i kilowattimmar/cykel.
 

Mer information om energimärket

Om du vill läsa mer finns förordningen för respektive produktgrupp i sin helhet på kommissionens webbplats. I förordningen definieras bl.a. energimärkets utformning, innehåll och principerna för beräkning av energiklasserna.

Cirkulär ekonomi

För ugnar finns ännu inga ekodesignkrav som anknyter till cirkulär ekonomi, men de är under beredning. Läs mer här.

Energieffektiv användning av ugnen

Med energieffektiv användning kan man påverka ugnens energiförbrukning avsevärt. Förbrukningen kan påverkas på bl.a. följande sätt:

  • Tillred så mycket mat som möjligt samtidigt och använd vid behov den varma ugnen för att tillreda flera maträtter på en gång.
  • Öppna inte ugnsluckan i onödan, eftersom du då släpper ut värmen så att ugnen måste använda mer el för att uppnå den angivna temperaturnivån.
  • Tina fryst mat i kylskåpet över natten. Om man tinar maten halveras vanligtvis den tid det tar att värma den.
  • Ha inte på ugnen i onödan.
  • Utnyttja ugnens eftervärme.
  • Använd alltid de rätta temperaturerna. Att värma ugnen så att den blir onödigt varm förbrukar onödig energi.