Köksfläktar

liesituuletin

Energiklasser

Produkternas energimärkning visar vilken klass på skalan A–G som varje produkt tillhör på basis av sin energiförbrukning. Produkter i klass A är mest energieffektiva, medan produkter i klass G är minst energieffektiva. Tack vare energimärkningen kan konsumenterna välja produkter som förbrukar mindre energi och på så sätt spara pengar. Användningen av märkningarna sporrar även företagen att utveckla sina produkter och investera i planeringen av energieffektiva produkter. 

Fastställande av energiklassen 

Energieffektivitetsindexet, som avgör energiklassen, har fastställts utifrån de parametrar och krav som anges för testandet i energimärkningsförordningen. Vid fastställandet av spisfläktens energieffektivitetsindex beaktas bl.a. elförbrukningen vid den bästa effektivitetspunkten, i standbyläge och  i frånläge samt elförbrukningen hos spisfläktens belysningssystem. Vid beräkningen används 60 minuter som daglig användningstid för spisfläkten och 120 minuter som daglig användningstid för belysningen. 

Piktogram

För att konsumenterna ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut ger energimärket även information om den flödesdynamiska effektivitetsklassen, belysningseffektivitetsklassen och fettfiltreringseffektivitetsklassen på skalan A–G, där A är bäst och G är sämst. Den flödesdynamiska effektiviteten beskriver effekten hos fläkten. Utöver det ovannämnda innehåller energimärket även information om produktens bullervärde i decibel. För att konsumenterna ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut ger energimärket även information om den flödesdynamiska effektivitetsklassen, belysningseffektivitetsklassen och fettfiltreringseffektivitetsklassen på skalan A–G, där A är bäst och G är sämst. Den flödesdynamiska effektiviteten beskriver effekten hos fläkten. Utöver det ovannämnda innehåller energimärket även information om produktens bullervärde i decibel. 

Mer information om energimärket

Om du vill läsa mer finns förordningen för respektive produktgrupp i sin helhet på kommissionens webbplats. I förordningen definieras bl.a. energimärkets utformning, innehåll och principerna för beräkning av energiklasserna. 

Cirkulär ekonomi

För spisfläktar finns ännu inga ekodesignkrav som anknyter till cirkulär ekonomi, men de är under beredning. Läs mer här. 

Energieffektiv användning av apparaten 

Med energieffektiv användning kan man påverka apparatens energiförbrukning avsevärt. Förbrukningen kan påverkas på bl.a. följande sätt: 

  • Använd effektiveringen endast när det behövs. Effektiveringen förbrukar mer energi. 
  • Lämna inte på fläkten i onödan. 
  • Byt ut eller rengör fettfiltren regelbundet. När de är rena fungerar de bättre, så att man inte behöver ha på spisfläkten så länge.