Tvättmaskiner

Den nya energimärkningen med förklaringar för tvättmaskiner.

Kombinerade tvättmaskiner/torktumlare

Energiklasser

Produkternas energimärkning visar vilken klass på skalan A–G som varje produkt tillhör på basis av sin energiförbrukning. Produkter i klass A är mest energieffektiva, medan produkter i klass G är minst energieffektiva. Tack vare energimärkningen kan konsumenterna välja produkter som förbrukar mindre energi och på så sätt spara pengar. Användningen av märkningarna sporrar även företagen att utveckla sina produkter och investera i planeringen av energieffektiva produkter.

Energiförbrukning

På energimärket visar energiförbrukningen hur stor apparatens energiförbrukning är när ekotvättprogrammet används 100 gånger, och vid fastställandet av energiförbrukningen används de parametrar och krav som anges för testandet i energimärkningsförordningen. För kombinerade tvättmaskiner/torktumlare anges energiförbrukningen separat för tvätt och torkning samt för enbart tvätt.

Piktogram

För att konsumenterna ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut innehåller energimärket även information om ekoprogrammets kapacitet, vattenförbrukning och längd samt om centrifugeringsfasens effektivitet och ljudnivå. Ljudnivån uttrycks i decibel med A-viktning, som bäst beskriver hur störande människan uppfattar att ljudet är. Apparatens ljudnivåklass anges i piktogrammet med klasserna A–D, där apparater i klass A är tystast. Centrifugeringseffektivitetsklassen anges med klasserna A–G, där apparater i klass A centrifugerar effektivast.

Mer information om energimärket

Om du vill läsa mer finns förordningen för respektive produktgrupp i sin helhet på  kommissionens webbplats. I förordningen definieras bl.a. energimärkets utformning, innehåll och principerna för beräkning av energiklasserna.

Cirkulär ekonomi

Produkter som kommer ut på marknaden efter mars 2021 kan repareras i större utsträckning än tidigare. I ekodesigndirektivet för tvättmaskiner stadgas att de viktigaste reservdelarna, till exempel motorer, pumpar, packningar och gångjärn, ska kunna bytas ut med verktyg som finns allmänt tillgängliga och utan att förorsaka permanenta skador på maskinen eller delarna. Reservdelar ska finnas tillgängliga för professionella reparatörer och konsumenter i minst 10 år efter att den sista maskinen av en viss modell har förts ut på marknaden. Läs mer här.

Vad har ändrats jämfört med det gamla märket?

  • Energiförbrukningen anges per 100 tvättar.
  • Ekoprogrammets kapacitet i kilogram.
  • Vattenförbrukning per tvätt.
  • Centrifugeringsfasens ljudnivå och produktens ljudnivåklass.