Televisiot ja näytöt

selostava kuva

Uusi energiamerkintä selitteineen televisioille ja näytöille. 

Energialuokat

Laitteiden energiamerkinnällä osoitetaan, mihin luokkaan kukin laite kuuluu energiankulutuksensa perusteella asteikolla A-G, A-luokan tuotteet ollen energiatehokkaimpia ja G-luokan tuotteet vähiten energiatehokkaita. Energiamerkinnän ansiosta kuluttajat voivat valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja siten säästää rahaa. Merkintöjen käyttö kannustaa myös yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja investoimaan energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluun.

Energiansäästö energiatehokkuusluokkaa kohden

Alla olevasta taulukosta näet paljonko energiansäästö on kussakin energiatehokkuusluokassa verrattuna C-luokkaan.

Energiatehokkuusluokka

Energiansäästö verrattuna C-luokkaan

A

40 %

B

20 %

C

0 %

D

-40 % 

E

-50 %

F

-80 %

G

Vähemmän kuin -80 % 

Vuosittainen energiankulutus

Energiamerkissä vuosittainen energiankulutus kertoo laitteen arvioidun energiankulutuksen yhden vuoden aikana. Energiankulutus on esitetty kilowattitunteina 1000 tuntia kohti ja se on määritelty käyttämällä energiamerkintäasetuksessa määriteltyjä parametrejä ja vaatimuksia testaamiselle. Energiankulutuksen määrittämiseksi mitataan laitteen energiankulutus päällä-tilassa, kun toistetaan SDR-sisältöä eli liikkuvaa kuvaa normaalilla kuvanlaadulla (vakiotason dynamiikka-alueella).

Piktogrammit

Jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen, energiamerkissä annetaan tiedot myös energiankulutuksesta, kun toistetaan HDR-sisältöä (korkeaa dynamiikka-aluetta) sekä näkyvissä olevan näyttöruudun läpimitta senttimetreinä ja tuumina sekä resoluutio pikseleinä. HDR-sisällön energiankulutus on ilmaistu piktogrammissa A-F -luokalla, joista A-luokan laitteet kuluttavat vähiten energiaa paremman kuvanlaadun HDR-tilassa.

Lisätietoa energiamerkistä

Jos haluat lukea lisää, tuoteryhmäkohtainen asetus löytyy kokonaisuudessaan komission nettisivuilta. Asetuksessa määritellään mm. energiamerkin ulkonäkö, sisältö ja energialuokkien laskentaperusteet.

Kiertotalous

Maaliskuun 2021 jälkeen markkinoille tulevia laitteita pystytään korjaamaan entistä paremmin, jotta niitä voidaan käyttää nykyistä pidempään.

Varaosien saatavuus

Televisioiden ekosuunnitteluasetuksella säädetään mm., että tärkeimpiä varaosia, kuten sisäisiä tehonlähteitä, kondensaattoreita ja akkuja, pitää pystyä vaihtamaan käyttämällä yleisesti saatavilla olevia työkaluja ja aiheuttamatta laitteelle tai osille pysyviä vaurioita. Varaosia tulee olla saatavilla ammattikorjaajille ja kuluttajille vähintään 7 vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille. Lisäksi asetuksessa säädetään esimerkiksi, että ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksiä tulee olla kuluttajille saatavilla vähintään kahdeksan vuotta sen jälkeen, kun tuotemallin viimeinen yksikkö on saatettu markkinoille.

Ammattikorjaajille on oltava saatavilla seuraavat varaosat: sisäinen teholähde, liittimet ulkoisen laitteen (kaapeli, antenni, USB, DVD ja Blue Ray) kytkemiseksi, kondensaattorit, paristot ja akut, DVD/Blue Ray-moduuli tarvittaessa ja HD/SSD-moduuli.

Loppukäyttäjälle eli kuluttajalle on oltava saatavilla vähintään: ulkoinen teholähde ja kaukosäädin.

Varaosien luettelo ja menettely niiden tilaamiseksi sekä korjausohjeet on asetettava julkisesti saataville vapaasti käytettävissä olevalla valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan verkkosivustolla ensimmäisen mallia edustavan laitteen markkinoille saattamisen ajankohtana ja kyseisten varaosien saatavilla olon loppuun saakka.

Varaosat on toimitettava 15 työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Lue lisää täältä.

HDR ja SDR

HDR ja SDR ovat kaksi erityyppistä videosignaalia. HDR eli High Dynamic Range -televisiot ja näytöt näyttävät enemmän kirkkautta ja laajemman värivalikoiman kuin SDR eli Standard Dynamic Range -televisiot ja näytöt.