Pyykinpesukoneet

Uusi energiamerkintä selitteineen pyykinpesukoneille. 

Kuivaavat pyykinpesukoneet

Energialuokat

Laitteiden energiamerkinnällä osoitetaan, mihin luokkaan kukin laite kuuluu energiankulutuksensa perusteella asteikolla A-G, A-luokan tuotteet ollen energiatehokkaimpia ja G-luokan tuotteet vähiten energiatehokkaita. Energiamerkinnän ansiosta kuluttajat voivat valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja siten säästää rahaa. Merkintöjen käyttö kannustaa myös yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja investoimaan energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluun.

Energiansäästö energiatehokkuusluokkaa kohden

Alla olevasta taulukosta näet paljonko energiansäästö on kussakin energiatehokkuusluokassa verrattuna C-luokkaan.

Energiansäästö pesuohjelman aikana:

Energiatehokkuusluokka

Energiansäästö verrattuna C-luokkaan

A

25 %

B

13 %

C

0 %

D

-16 % 

E

-32 %

F

-48 %

G

Vähemmän kuin -48 % 

Energiansäästö pesu- ja kuivausohjelman aikana:

Energiatehokkuusluokka

Energiansäästö verrattuna C-luokkaan

A

33 %

B

18 %

C

0 %

D

-22 % 

E

-49 %

F

-82 %

G

Vähemmän kuin -82 % 

Energiankulutus

Energiamerkissä energiankulutus kertoo laitteen energiankulutuksen, kun ecopesuohjelmaa käytetään 100 kertaa ja sen määrittämisessä käytetään energiamerkintäasetuksessa määriteltyjä parametrejä ja vaatimuksia testaamiselle. Kuivaavissa pyykinpesukoneissa energiankulutus esitetään erikseen pesulle ja kuivaukselle sekä pelkälle pesulle.

Piktogrammit

Jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen, energiamerkissä annetaan tiedot myös eco-ohjelman kapasiteetista, vedenkulutuksesta ja kestosta sekä linkousvaiheen tehokkuudesta sekä äänitasosta. Äänitaso ilmaistaan desibeleinä A-painotuksella, joka kuvaa parhaiten ihmisen aistimaa äänen häiritsevyyttä. Laitteen äänitasoluokka ilmaistaan piktogrammissa A-D -luokalla, joista A-luokan laitteet ovat hiljaisimpia. Linkoustehokkuusluokka ilmaistaan luokkina A-G, joista A-luokan laitteet linkoavat tehokkaimmin.

Lisätietoa energiamerkistä

Jos haluat lukea lisää, tuoteryhmäkohtainen asetus löytyy kokonaisuudessaan komission nettisivuilta. Asetuksessa määritellään mm. energiamerkin ulkonäkö, sisältö ja energialuokkien laskentaperusteet.

Kiertotalous

Maaliskuun 2021 jälkeen markkinoille tulevia laitteita pystytään korjaamaan entistä paremmin. Pyykinpesukoneiden ja kuivaavien pyykinpesukoneiden ekosuunnitteluasetuksella säädetään, että tärkeimpiä varaosia, kuten mm. moottoreita, pumppuja, iskunvaimentimia, saranoita ja tiivisteitä pitää pystyä vaihtamaan käyttämällä yleisesti saatavilla olevia työkaluja ja aiheuttamatta laitteelle tai osille pysyviä vaurioita.

Varaosien saatavuus

Varaosia tulee olla saatavilla ammattikorjaajille ja kuluttajille vähintään 10 vuoden ajan siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on saatettu markkinoille.

Varaosat voitava vaihtaa käyttämällä yleisesti saatavilla olevia työkaluja ja aiheuttamatta laitteelle pysyviä vaurioita.

Ammattikorjaajille on oltava saatavilla seuraavat varaosat: moottori ja moottorin harjat, voimansiirto moottorin ja rummun välillä, pumput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja tarvittavat kuulalaakerit (erikseen tai yhdistelmänä), lämmittimet ja lämmityselementit, mukaan lukien lämpöpumput (erikseen tai yhdistelmänä), putket ja niihin liittyvät osat, mukaan lukien kaikki letkut, venttiilit, suodattimet ja aquastop-ylivuotosuojat (erikseen tai yhdistelmänä), painetut piirilevyt, elektroniset näytöt, painekytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot, mukaan lukien laiteohjelmistot ja nollaukset.

Loppukäyttäjälle eli kuluttajalle on oltava saatavilla vähintään: ovi, oven sarana ja tiivisteet, muut tiivisteet, oven lukitusmekanismi sekä muoviset oheislaitteet, kuten pesuaineenannostelijat.

Varaosien luettelo ja menettely niiden tilaamiseksi sekä korjausohjeet on asetettava julkisesti saataville vapaasti käytettävissä olevalla valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan verkkosivustolla ensimmäisen mallia edustavan laitteen markkinoille saattamisen ajankohtana ja kyseisten varaosien saatavilla olon loppuun saakka. Lue lisää täältä.

Muut kiertotalouteen liittyvät vaatimukset

Purkamista koskevat vaatimukset: laitteet on suunniteltu tavalla, joka mahdollistaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU liitteessä VII tarkoitettujen materiaalien ja komponenttien poistamisen yleisesti saatavilla olevia työkaluja käyttämällä

Kylmäainekaasuja koskevat tietovaatimukset:
lämpöpumpulla varustettuihin koneisiin on pysyvästi ja näkyvällä ja luettavalla tavalla merkittävä laitteen ulkopinnalle, esimerkiksi takapaneeliin, käytettävän kylmäainekaasun kemiallinen nimi tai vastaava viite, kuten yleisesti käytetty ja ymmärretty symboli, merkki tai tunnus.

Toiminnalliset vaatimukset: Erilaisia vaatimuksia pesuohjelman pesutehokkuusindeksille. 

Käyttäjän ja asentajan ohjeet on annettava käyttöoppaan muodossa vapaasti käytettävissä olevalla verkkosivustolla, ja niihin on sisällyttävä mm. seuraavia tietoja:

 • suositukset eri pesulämpötiloihin ja pesuohjelmiin soveltuvista pesuainetyypeistä;
 • nimelliskapasiteetti kilogrammoina, ohjelman kesto tunteina ja minuutteina, energiankulutus kilowattitunteina/ohjelma
 • vedenkulutus litroina/ohjelma
 • vähintään 5 minuutin ajaksi saavutettava enimmäislämpötila pesuohjelmassa käsiteltävän pyykin sisällä celsiusasteina ja
 • jäännöskosteus pesuohjelman jälkeen prosentteina vesipitoisuudesta ja tähän tarvittava linkousnopeus. 

Käyttöohjeisiin on sisällyttävä myös käyttäjän suorittamia huoltotoimia koskevat ohjeet. Tällaisten ohjeiden on sisällyttävä vähintään ohjeet seuraavista:

 • oikea asennus (ml. asennus vaakasuoraan, verkkovirtaliitäntä, vesiliitäntä, kylmä ja/tai kuuma (tarvittaessa))
 • pesuaineen, huuhteluaineiden ja muiden lisäaineiden oikea käyttö ja väärän annostelun pääasialliset seuraukset
 • vieraiden esineiden poistaminen kotitalouksien pyykinpesukoneesta tai kotitalouksien kuivaavasta pyykinpesukoneesta
 • säännöllinen puhdistus, mukaan lukien optimaaliset puhdistusvälit, kalkinpoisto ja menettely
 • soveltuvin osin oven avaaminen käyttöjaksojen välillä
 • suodattimien säännöllinen tarkastus, mukaan lukien optimaalinen tarkastustiheys ja menettely
 • virheiden tunnistaminen, virheiden merkitys ja tarvittavat toimet, mukaan lukien ammattimaista apua edellyttävien virheiden tunnistaminen
 • ammattikorjaajien saatavuus (verkkosivut, osoitteet, yhteystiedot).