Kuivausrummut

selostava kuva

Energialuokat

Laitteiden energiamerkinnällä osoitetaan, mihin luokkaan kukin laite kuuluu energiankulutuksensa perusteella asteikolla A+++ – D, A+++ -luokan tuotteet ollen energiatehokkaimpia ja D-luokan tuotteet vähiten energiatehokkaita. Energiamerkinnän ansiosta kuluttajat voivat valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja siten säästää rahaa. Merkintöjen käyttö kannustaa myös yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja investoimaan energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluun. Kuivausrumpujen energiamerkintä tullaan uusimaan lähivuosina siten, että energialuokiksi tulee A-G.

Vuosittainen energiankulutus

Energiamerkissä vuosittainen energiankulutus kertoo laitteen arvioidun energiankulutuksen yhden vuoden aikana. Energiankulutus on määritelty käyttämällä energiamerkintäasetuksessa määriteltyjä parametrejä ja vaatimuksia testaamiselle. Energiankulutus kertoo laitteen energiankulutuksen, kun vakiopuuvillaohjelmaa käytetään 160 kertaa vuodessa ja huomioidaan lisäksi tehonkulutus pois päältä-tilassa.

Piktogrammit

Jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen, energiamerkissä annetaan tiedot myös kuivausrummun tyypistä, vakiopuuvillaohjelman kuivausaika, nimelliskapasiteetti vakiopuuvillaohjelmalle sekä äänitason. Kondensoivien kuivausrumpujen energiamerkissä on ilmoitettu lisäksi kondensaatiotehokkuusluokka, joka tarkoittaa kuivausrummun säiliöön kondensoituneen ja kerätyn kosteusmassan ja tekstiileistä kuivausohjelman aikana poistetun kosteusmassan välistä suhdetta. Kondensointitehokkuusluokan A laitteet kuivaavat tehokkaimmin.

Lisätietoa energiamerkistä

Jos haluat lukea lisää, tuoteryhmäkohtainen asetus löytyy kokonaisuudessaan komission nettisivuilta. Asetuksessa määritellään mm. energiamerkin ulkonäkö, sisältö ja energialuokkien laskentaperusteet.

Kiertotalous

Kuivausrummuille ei ole vielä kiertotalouteen liittyviä ekosuunnitteluvaatimuksia, joilla parannettaisiin mm. sitä, että laitteita pystyttäisiin paremmin korjaamaan ja kierrättämään, mutta vaatimuksia ollaan valmistelemassa. Lue lisää täältä.