Lamput

selostava kuva

Voimassa oleva energiamerkintä selitteineen lampuille. Merkki tuli voimaan 1.9.2021. 

Lamppujen ja valaisimien energiamerkinnät uudistuivat 1.9.2021

Valonlähteiden uudet ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset astuivat voimaan 1. syyskuuta 2021. Jälleenmyyjät voivat laittaa uuden energiamerkinnän esille 1.9.2021 alkaen. Vanhat merkit tulee korvata uusilla seuraavien 18 kuukauden kuluessa. Eli aikajaksolla 1.9.2021 – 1.3.2023 voi kaupoissa näkyä sekä nykyinen että uusi energiamerkki. Internet-myynnissä lamppujen uudet merkinnät olisi hyvä päivittää jo aiemmin. Kaikilla valonlähteillä pitää olla uusi energiamerkintä 1. maaliskuuta 2023 lähtien.

Jatkossa kaikilla valonlähteillä, jotka saatetaan markkinoille omassa pakkauksessaan itsenäisenä tuotteena, pitää olla energiamerkintä. Lisäksi jatkossa myös valonlähteen sisältävälle tuotteellekin on merkintävaatimuksia. Tuotteen pakkauksessa pitää kertoa, voiko valonlähteen vaihtaa. Jos vaihdon voi tehdä vain ammattilainen, myös se pitää kertoa pakkauksessa joko sopivalla piktogrammilla tai sanallisesti. Vaihtamisen pitää onnistua yleisesti saatavilla olevilla työkaluilla.

Kuluttajan kannalta oleellisimpia muutoksia ovat mm. uudet ekosuunnittelurajoitukset lamppujen välkkymistä koskien, tiukemmat LED-lamppujen ekosuunnitteluvaatimukset käyttöikää koskien sekä valonlähteiden vaihdettavuusvaatimukset.

Lainsäädäntö on yhteinen kaikille EU-maille ja korvaa tällöin nykyisen lainsäädännön. Uusien valonlähteiden ekosuunnitteluvaatimusten arvioidaan säästävän EU:ssa noin 42 TWh vuodessa vuodesta 2030 lähtien.

Energialuokat

Laitteiden energiamerkinnällä osoitetaan, mihin luokkaan kukin laite kuuluu energiankulutuksensa perusteella asteikolla A-G, A-luokan tuotteet ollen energiatehokkaimpia ja G-luokan tuotteet vähiten energiatehokkaita. Energiamerkinnän ansiosta kuluttajat voivat valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja siten säästää rahaa. Merkintöjen käyttö kannustaa myös yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja investoimaan energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluun.

Vuosittainen energiankulutus

Energiamerkissä lampun energiankulutus on ilmaistu sähkönkulutuksena kilowattitunteina 1 000 tunnissa valonlähteen ollessa päälle kytkettynä

Piktogrammit

Jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen, energiamerkissä annetaan tiedot lampun energiatehokkuusluokasta A-G. Energiatehokkuusluokka määritetään energiamerkintäasetuksen parametrien mukaisesti verkkojännitteisen kokonaistehokkuuden ηTM (ηTM = (Φuse / Pon) × FTM (lm/W)) perusteella. Verkkojännitteinen kokonaistehokkuus lasketaan jakamalla ilmoitettu hyötyvalovirta Φuse (luumeneina) ilmoitetulla päälle kytkettynä -tilan tehonkulutuksella Pon (watteina) ja kertomalla tulos asetuksessa annetulla kyseiseen lamppuun sovellettavalla lampputyypin kertoimella FTM.

Lisätietoa energiamerkistä

Jos haluat lukea lisää, tuoteryhmäkohtainen asetus löytyy kokonaisuudessaan komission nettisivuilta. Asetuksessa määritellään mm. energiamerkin ulkonäkö, sisältö ja energialuokkien laskentaperusteet.

Kiertotalous

Ekosuunnittelulainsäädännön lähtökohtana on, että kaikkien valonlähteiden ja liitäntälaitteiden on oltava irrotettavissa ja vaihdettavissa. Joko käyttäjien on voitava tehdä tämä, tai siihen vaaditaan ammattilaista.  Maahantuojilla ja valmistajilla on oltava ohjeet siitä, miten ja kuka voi poistaa valonlähteen ja liitäntälaitteen. 

 Jos valonlähdettä ja / tai liitäntälaitetta ei voida irrottaa, toimittajan on ilmoitettava tästä selkeästi ja selitettävä myös, miksi valonlähdettä tai liitäntälaitetta ei voida irrottaa. Nämä voivat olla esimerkiksi valonlähteitä kylpyhuonekalusteissa tai tietunneleissa, joissa on vaatimuksia tunkeutuvaa vettä vastaan, ns. IP-luokitus. Mitä korkeampi IP-luokitus (numero), sitä parempi valaisimen suojaus on. 

Tietoja kierrätysyrityksille

Valmistajien ja maahantuojien on myös annettava kierrätysyrityksille tietoja siitä, kuinka valonlähteestä tulee huolehtia, kun se on tullut elinikänsä päähän. 

Vie käytöstä poistetut lamput keräyspisteeseen

Kaikki käytöstä poistetut valonlähteet ja valaisimet, joissa on sisäänrakennetut valonlähteet, on kierrätettävä ja lajiteltava oikein, lue lisää ohjeistusta täältä.

Erilaiset valonlähteet, sisältävät tuotteet ja niitä koskevat energiamerkinnät 1.9. alkaen

Pakkauksessa tulee olla energiamerkintä ja tuotteen tiedot EPRELissä. Pakkauksessa oltava myös ekosuunnitteluasetuksesta tulevat tiedot (asetus 2019/2020, liite II, kohta 3.b.1 a-n).

Soveltamisajan ulkopuolella. 

Pakkauksessa pitää olla tieto, että valonlähde on vaihdettavissa. Jos vaihdon voi tehdä vain ammattilainen, niin sekin pitää kertoa. Valonlähteen tiedot tulee olla EPRELissä. Käyttöoppaassa tai ohjekirjassa pitää olla lause ”Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on .” jossa korvataan tuotteeseen sisältyvän valonlähteen energiatehokkuusluokalla. Sisältävän tuotteen teknisessä dokumentaatiossa on selvästi yksilöitävä tuotteeseen sisältyvä valonlähde tai valonlähteet, mukaan lukien energiatehokkuusluokka.

Valonlähde on irrotettavissa niin, että se ei vaurioidu. Sisältävä tuote voi vaurioitua irrotuksesta.

  • Valonlähteen tiedot tulee olla EPRELissä
  • Pakkauksessa pitää olla tieto, että valonlähde ei ole vaihdettavissa.
  • Teknisissä asiakirjoissa pitää perustella, miksi valonlähde ei ole vaihdettavissa.
  • Teknisissä asiakirjoissa pitää olla ohje, miten valonlähteen voi irrottaa sitä rikkomatta.
  • Käyttöoppaassa tai ohjekirjassa pitää olla lause ”Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on .” jossa korvataan tuotteeseen sisältyvän valonlähteen energiatehokkuusluokalla.
  • Sisältävän tuotteen teknisessä dokumentaatiossa on selvästi yksilöitävä tuotteeseen sisältyvä valonlähde tai valonlähteet, mukaan lukien energiatehokkuusluokka.
Jos valonlähdettä ei voi irrottaa vaurioittamatta sitä, tulkitaan koko tuote valonlähteeksi. Energiamerkintä tulee olla tuotteen pakkauksessa ja tiedot EPRELissä Pakkauksessa oltava myös ekosuunnitteluasetuksesta tulevat tiedot (asetus 2019/2020, liite II, kohta 3.b.1 a-n).