Lampor

lamput merkki

Giltig energimärkning med förklaringar för lampor. Märkningen giltigt till 28.2.2020.

selostava kuva
Den nya energimärkningen med förklaringar för lampor. Märkningen giltig från och med den 1. mars 2021.

Energiklasser

Produkternas energimärkning visar vilken klass på skalan A–G som varje produkt tillhör på basis av sin energiförbrukning. Produkter i klass A är mest energieffektiva, medan produkter i klass G är minst energieffektiva. Tack vare energimärkningen kan konsumenterna välja produkter som förbrukar mindre energi och på så sätt spara pengar. Användningen av märkningarna sporrar även företagen att utveckla sina produkter och investera i planeringen av energieffektiva produkter.

Årlig energiförbrukning

På energimärket har lampans energiförbrukning angetts som elförbrukning i kilowattimmar per 1 000 timmar när ljuskällan är i påläge.

Piktogram

För att konsumenterna ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut innehåller energimärket information om lampans energieffektivitetsklass A–G. Energieffektivitetsklassen fastställs utifrån parametrarna i energimärkningsförordningen baserat på den totala effekten från elnätet ηTM (ηTM = (Φuse / Pon) × FTM (lm/W)). Den totala effekten från elnätet beräknas genom att det deklarerade användbara ljusflödet Φuse (uttryckt i lumen) divideras med deklarerad effektförbrukning i påläge Pon (uttryckt i watt) och multipliceras med den i förordningen angivna, tillämpliga faktorn FTM för den aktuella lamptypen.

Mer information om energimärket

Om du vill läsa mer finns förordningen för respektive produktgrupp i sin helhet på kommissionens webbplats. I förordningen definieras bl.a. energimärkets utformning, innehåll och principerna för beräkning av energiklasserna.

Cirkulär ekonomi

Kommissionen granskar förordningen om lampor på nytt i ljuset av den tekniska utvecklingen och lägger fram resultaten av omprövningen och vid behov ett utkast till förslag till revidering av förordningen i ett samrådsforum senast den 25 december 2024. Vid omprövningen utvärderar man bl.a. energieffektivitetsklasserna, metoderna för att behandla energieffektiviteten hos de ljuskällor som finns i de inkluderade produkterna och möjligheten att beakta aspekter som anknyter till cirkulär ekonomi.
 

Vad har ändrats jämfört med det gamla märket? 

  • Inga förändringar.