Du visar för närvarande Energimärkningen förnyas – informationsförmedlingen pågår!

Energimärkningen förnyas – informationsförmedlingen pågår!

Som vi berättade redan i maj kommer EU:s energimärkning att förnyas fr.o.m. mars 2021. I Finland ansvarar Energimyndigheten för kommunikationen kring förnyelsen av energimärkningen. Vi inledde informationsförmedlingen redan i våras, då vi började diskutera åtgärderna med intressegrupperna. Vi utvecklar kommunikationen både genom nordiskt samarbete och genom att utnyttja resultaten av de EU-finansierade projekten Label2020 och BELT.

Hittills har vi lanserat en webbplats för energimärkningen, utbildat återförsäljare och tillverkare samt tagit fram olika former av innehåll om förnyelsen. Försäljare av hushållsmaskiner och elprodukter har en nyckelposition under förnyelsen, eftersom de träffar konsumenterna i inköpsögonblicket. Energimyndigheten har även tagit fram många olika typer av material som försäljarna kan använda. Materialet inkluderar bl.a. en affisch, en etikettmall, en ikon till nätbutiker och ett informationsblad. Kursen och utbildningsmaterialet som har tagits fram för återförsäljare finns också på webbplatsen.

Förutom återförsäljare och tillverkare är även professionella inköpare samt byggherrar och beställare en viktig målgrupp för kommunikationen. Från början av nästa år riktas kommunikationen till konsumenter, som vi når med intressegruppernas hjälp, genom tidningar, med en informationskampanj och genom influerarmarknadsföring.

Om du vill delta i kommunikationen eller har något att fråga kan du kontakta oss: ekosuunnittelu@energiavirasto.fi

Du kan följa kommunikationen kring förnyelsen på Twitterkontot för ekodesign och energimärkning.