Du visar för närvarande Energimärkningarna förnyas – viktig information för beställare och byggherrar

Energimärkningarna förnyas – viktig information för beställare och byggherrar

  • Inläggskategori:Yleinen

EU:s energimärkning har lyckats driva fram mer innovativa och energieffektiva produkter än förr i mer än 25 års tid. Energimärkningen hjälper oss att få en tydlig bild av en produkts energieffektivitet i inköpsögonblicket. Energimärkningen är ett bra verktyg för beställare och byggherrar och ett möjligt krav vid anskaffningar. Den gör det möjligt att på ett enkelt sätt spara in på elräkningen, samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar.

Energimärkningen har lyckats effektivisera produkternas energiförbrukning avsevärt sedan 1990-talet, till exempel har energiförbrukningen minskat med över 60 procent. Ekodesign sparar tillsammans med energimärkningen årligen cirka 150 Mtoe (miljoner ton oljeekvivalenter) på EU-nivå, vilket grovt taget motsvarar den årliga primärenergiförbrukningen i Italien. Ekodesign och energimärkning av produkter är framgångshistorier inom främjande av energieffektivitet. Ungefär hälften av den energieffektivitet som har uppnåtts inom EU fram till 2020 är ett resultat av ekodesign och energimärkning. Ekodesignens effektivitet är i hög grad beroende av att både konsumenter och inköpare kräver att produkterna är energieffektiva.

Den nya energimärkningen träder i kraft den 1 mars 2021.

Nu kommer det att ske förändringar i EU:s energimärkning, som förnyas fr.o.m. den 1 mars 2021. Följande produkter förses med det nya märket först:

  • Kylskåp, frysar, kyl-frysar och vinlagringsskåp
  • Diskmaskiner
  • Tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare
  • Tv-apparater och monitorer
  • Kyl- och frysutrustning med försäljningsfunktion för kommersiellt bruk.

Därefter står lamporna i tur. Deras märke byts ut mot det nya den 1 september 2021.

Det finns flera orsaker till att energimärkningen förnyas; den nuvarande energimärkningens oklarhet och den ökade energieffektiviteten hos produkterna. I samband med förnyelsen återgår man till skalan A–G, dvs. klasserna A+, A++ och A+++ försvinner. Märket förses även med en QR-kod som leder till EU-kommissionens produktdatabas EPREL.  I produktdatabasen finns mer information om produkten. Den förnyade energimärkningen tas i bruk inom alla produktgrupper före 2025. När energimärkningen förnyas försöker man lämna de högsta energiklasserna tomma, så att tillverkarna ska utveckla mer energieffektiva produkter än tidigare. Detta innebär att det inte nödvändigtvis finns några produkter av klass A eller B när energimärkningen förnyas.

Energimärkningen hjälper oss att beakta energieffektiviteten vid anskaffningar

Energimärkningen ger beställare och byggherrar ett tydligt sätt att främja energieffektiviteten vid anskaffningen av olika apparater. Förnyelsen av märkningen gör situationen ännu tydligare och enklare. När man bereder inköp bör man beakta vid vilken tidpunkt det nya märket träder i kraft, dvs. den 1 mars 2021, varefter de gamla märkena inte längre gäller. Detta är av betydelse särskilt om organisationen har haft som riktlinje att endast skaffa apparater av en viss klass eller bättre. Man bör observera att apparatens energieffektivitet inte försämras trots att en produkt som tidigare har varit av klassen A+++ efter omskalningen motsvarar klass C.

En del offentliga upphandlare berörs av stränga kriterier. Om en produkt är försedd med energimärkning får statens centralförvaltningsmyndighet enligt energieffektivitetslagen (1429/2014) enbart upphandla produkter som tillhör den högsta möjliga energieffektivitetsklassen. Det är bra om andra offentliga upphandlare, till exempel kommuner, beaktar energieffektivitetsdirektivet (2018/2002/EU) vid upphandlingar enligt det exempel som statens centralförvaltningsmyndighet visar, även om det inte finns någon skyldighet till detta.

Om ändringen väcker frågor kan du skicka ett meddelande till ekosuunnittelu@energiavirasto.fi.