Ny energimärkning fr.o.m. mars 2021! – Energiamerkinta.fi

 • Inläggskategori:Yleinen

Allt fler produkter har under de senaste åren fått energimärkningen A+, A++ och A+++ när produkternas energieffektivitet har förbättrats. Detta har orsakat förvirring bland konsumenterna och gjort att tillverkarna inte längre sporras att förbättra produkternas energieffektivitet. Därför kommer klasserna A+, A++ och A+++ att tas bort stegvis från och med 2021. Den här skyldigheten följer av ramförordningen om energimärkning (EU) 2017/1369. 

Det första steget är att energimärket omskalas för följande produktgrupper:

 • Kyl- och frysutrustning för hushållsbruk, till exempel kylskåp, kombinerade kylskåp och frysar eller frysar,
 • diskmaskiner,
 • tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare,
 • TV-apparater och monitorer,
 • lampor,
 • Kyl- och frysutrustning för kommersiellt bruk, till exempel kylskåp och frysar med försäljningsfunktion och
 • vinlagringsskåp.

I det nya energimärkningssystemet återgår man till skalan A–G från grönt till rött, där A är den bästa klassen (utan klasserna A+, A++ och A+++).

Viktiga datum

 • 1.11.2020: Varuleverantörerna ska parallellt med det befintliga märket börja leverera det nya märket till återförsäljarna.
 • 28.2.2021: De gamla märkena upphör att gälla.
 • 1.3.2021: De omskalade märkena träder i kraft och får börja användas i butiker och webbutiker (observera att de nya märkena inte får synas någonstans före den 1 mars 2021).
 • Under perioden 1–18 mars 2021 ska återförsäljarna ersätta de gamla märkena med de nya (14 arbetsdagar). Det gamla och det nya märket får inte finnas synligt samtidigt på en och samma produkt.
 • 19.3.2021 Alla produkter som berörs av den nya energimärkningen ska vara försedda med det nya energimärket i både fysiska butiker och webbutiker.

OBS! För lampor gäller andra datum. När det gäller lampor ska varuleverantörerna leverera det nya märket fr.o.m. den 1 maj 2021. De omskalade märkena för lampor träder i kraft den 1 september 2021. Återförsäljare har 18 månader på sig att byta ut märkena, dvs. före den 1 mars 2022.

Syftet med den nya energimärkningen är att förbättra energieffektiviteten ytterligare. I många produktgrupper finns det många produkter i de bästa energiklasserna, vilket inte sporrar tillverkarna att förbättra energieffektiviteten.  Till att börja med lämnas A-klassen (och i vissa fall B-klassen) tom, dvs. det finns inga produkter i de här energiklasserna. Det sporrar tillverkarna att utveckla produkternas energieffektivitet. Den nya skalan för energimärkningen uppskattas hålla i tio år. När det återigen finns tillräckligt många produkter i den högsta energiklassen inleds en omskalning och skalan uppdateras.

I framtiden kommer även de andra energimärkena (bl.a. hushållsugnar, torktumlare, dammsugare) att omskalas (enligt den nuvarande uppskattningen före 2025). Konsumenterna tvingas dock under flera år leva med en situation där skalorna för olika produkter skiljer sig från varandra.

Energimyndigheten ansvarar för den nationella kommunikationen kring omskalningen av energimärkningen. Kontakta Energimyndigheten om du har frågor om det nya märket eller om kommunikationen kring omskalningen: ekosuunnittelu@energiavirasto.fi.