Jälleenmyyjien tulee…

Jälleenmyyjien velvollisuuksiin kuuluu varmistaa, että jokaisella tuotteella, jota merkintävelvoite koskee, on selkeästi näkyvillä oleva energiamerkintä. Merkki tulee sijoittaa jokaisen esillä olevan tuotteen etupuolelle tai päälle. Kutakin tuotetta koskevat tarkemmat ohjeistukset esillepanosta löytyvät tuotteen energiamerkintäasetuksesta. Lisäksi jälleenmyyjien tulee antaa pyydettäessä asiakkaalle tuoteseloste paperiversiona. Tavarantoimittajien tulee antaa jälleenmyyjille veloituksetta uusi etiketti tai tuoteseloste niiden puuttuessa tai ollessa virheellisiä. Jälleenmyyjien tulee tehdä yhteistyötä Suomen markkinavalvontaviranomaisen Tukes:in (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) kanssa ja raportoida havaitsemansa sääntöjenvastaisuudet tai väärinkäytökset.

Miten merkin tulee olla näkyvillä kaupassa?

Kun tuote on asetettu näkyville kauppaan joko pakattuna tai pois pakkauksesta, ja asiakkaat voivat nähdä ja ostaa sen, laite on tällöin esillä. Tällöin energiamerkin tulisi olla selkeästi näkyvillä. Yleisin vaatimustenvastaisuus on, että jälleenmyyjät eivät ole laittaneet esille tavarantoimittajan toimittamaa merkkiä. Jos tavarantoimittaja ei ole toimittanut energiamerkkiä, pyydä sitä välittömästi – tavarantoimittajien on toimitettava se 5 työpäivän kuluessa.  

selostava kuva energiamerkki

Poikkeukset

 • Esittelyissä käytettävät näytekappaleet

Esittelyissä käytettävät tuotteet eivät tarvitse energiamerkkiä, jos niitä ei esittelytilanteessa tarjota myytäväksi. Jos tuotetta myydään esittelyn jälkeen, tulee tuotteessa olla näkyvillä energiamerkki.

 • Pakkauksessa olevat tuotteet

Jälleenmyyjät laittavat joskus tuotteita esille pakkauksissaan erikoistilanteissa (esim. Black Friday). Kun tuote on esillä alkuperäisessä pakkauksessaan vailla näkyvää energiamerkkiä, tulee jälleenmyyjän varmistaa, että sama malli samasta tuotteesta on esillä myymälässä pois pakkauksestaan ja energiamerkki on selkeästi näkyvillä. Mallin tulee olla myytävien tuotteiden välittömässä läheisyydessä.

Mainonta, verkkokauppa ja muu etämyynti

Mainontaa, verkkokauppaa tai muuta etämyyntiä, kuten puhelinmyyntiä ja postimyyntiä, harjoittavien myyjien on toimitettava kuluttajille vaaditut tuotetiedot myös energiamerkinnän osalta (sähköinen energiamerkintä)

Verkkokaupassa ja mainonnassa…

 • tuotteen energiamerkin on oltava selvästi näkyvissä (tuotteen hinnan yhteydessä), tai
 • jos energiamerkkiä ei esitetä, on näkyvissä oltava energialuokka (joka ilmaistaan nuolimerkillä; tämän nuolimerkin on oltava linkki energiamerkkiin).

Nuolimerkkejä ja energiamerkkejä voi laatia Euroopan Komission Energiamerkintägeneraattorilla ja InDesign-mallien avulla.

Miten merkin tulee olla näkyvillä verkkokauppamyynnissä?

Merkki voi olla verkkokauppamyynnissä kahdella eri tapaa näkyvillä; nuolen muotoisena kuvakkeena tai koko merkki myyntisivulla. Alta näet vaihtoehdot vaatimuksineen.

Vaihtoehto 1: Nuolen muotoinen kuvake

esimerkki verkkokaupasta

Vaatimukset:

 • Nuolikuvakkeen tulee olla hinnan lähellä.
 • Nuolikuvaketta klikatessa tulee kuvakkeen aueta kokonaiseksi energiamerkiksi.
 • Fonttikoon tulee olla suurempi tai samankokoinen kuin hinnan fonttikoko.
 • Nuolen värin tulee olla yhtenevä tuotteen energiatehokkuusluokan kanssa.
 • Linkki tuoteselosteeseen tulee olla hinnan lähellä.
 • Linkki tuoteselosteeseen pitää olla nimellä “Tuoteseloste”.
 • Klikattaessa linkkiä Tuoteseloste aukeaa kokonaisuudessaan.

Vaihtoehto 2: Koko merkki myyntisivulla

Toinen vaihtoehto on laittaa koko merkki sekä tuoteseloste näkyville tuotesivulle. Energiamerkin ja tuoteselosteen on oltava;

 • Lähellä tuotteen hintaa.
 • Selkeästi näkyvillä ja luettavissa.

Mitä tehdä, jos laitteen mukana ei tule energiamerkkiä?

Tapauksissa, jossa valmistaja/tavarantoimittaja ei toimita energiamerkkiä viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä, voi jälleenmyyjä luoda tuotteelle merkin käyttäen Euroopan Komission Energiamerkintägeneraattoria (European Commission’s EU Energy Label Generator). Verkossa käytettävää työkalua voi käyttää kuka tahansa. Työkalun avulla voi luoda ja tulostaa energiamerkin mille tahansa tuotteelle, joka kuuluu merkintävelvoitteen piiriin. Luodaksesi oikeaoppisen energiamerkin tarvitset asianmukaiset tiedot tuoteselosteesta tai valmistajan nettisivulta.

1.3.2021 lähtien voimaan tulevat uudelleenskaalatut energiamerkit saa energiamerkinnän tuotetietokanta EPREL:stä.  

Alkuperäisten kuvien tekijänoikeudet: Sustainable Energy Authority of Ireland.