Energiatehokkuuden lisäksi myös laitteiden korjattavuus paranee

Uusien energiamerkintäasetusten lisäksi useille tuoteryhmille tulee voimaan maaliskuussa 2021 niiden kanssa rinnakkain valmistellut ekosuunnitteluasetukset.

Ekosuunnitteluasetusten tavoitteena on, että tuotteet suunniteltaisiin sellaisiksi, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja, ovat mahdollisimman helppoja korjata ja kierrättää ja niiden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.

Ekosuunnitteluasetusten ansiosta kuluttajille korjattavia laitteita

Uusissa ekosuunnitteluasetuksissa on nyt ensimmäistä kertaa otettu kiertotalous kunnolla huomioon ja tuoteryhmille asetettavat vaatimukset kohdistuvat energiatehokkuuden lisäksi myös mm. laitteiden korjattavuuteen ja kierrätettävyyteen. Esimerkiksi kuluttajalaitteiden osalta korjattavuutta edistetään mm. varmistamalla varaosien saatavuus (varaosia oltava saatavilla useita vuosia siitä, kun viimeinen mallia edustava laite on tuotu markkinoille), varmistamalla, että korjattavuudesta on riittävästi tietoa saatavilla sekä sillä, että osia on pystyttävä vaihtamaan yleisesti saatavilla työkaluilla ilman, että laitetta tarvitsee hajottaa. Samalla asetetaan vaatimuksia mm. sille, että ohjelmistoja sisältäviin laitteisiin on saatava ohjelmistopäivityksiä vielä 7-10 vuoden ajan niiden markkinoille tulon jälkeen, jotta laitteiden käyttöä ei joutuisi lopettamaan ohjelmiston vanhenemisen takia.

Uudet energia- ja ekosuunnitteluasetukset koskevat tuoteryhmiä

  • Kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteet kuten jääkaapit, jääkaappi-pakastin-yhdistelmät tai pakastimet,
  • Astianpesukoneet,
  • Pyykinpesukoneet sekä kuivaavat pyykinpesukoneet,
  • Televisiot ja näytöt,
  • Lamput,
  • Kaupan kylmäsäilytyslaitteet kuten jääkaapit ja pakastimet myyntitoiminnolla ja
  • Viinikaapit.

Kuluttajille tämä tarkoittaa sitä, että kaikki maaliskuun jälkeen markkinoille tulevat laitteet täyttävät asetuksissa määritellyt minimivaatimukset energiankäytön ja mm. korjattavuuden osalta. Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten ansiosta kuluttajat saavat energia- ja resurssitehokkaampia laitteita. Laitteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, ovat paremmin korjattavia, kierrätettäviä sekä kestävät pidempään. Laitteita on helpompi vertailla, ja halutessaan on helppo löytää laitteita, jotka ovat energiatehokkuudeltaan muita parempia.

Ekosuunnitteluasetuksilla parannetaan tuotteiden energiatehokkuutta ja ympäristövaikutuksia

Ekosuunnitteluasetuksia annetaan ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EU) nojalla. Direktiivissä määrätään reunaehdot siitä, millaisille tuoteryhmille asetuksia tehdään. Tuoteryhmäkohtaiset asetukset sisältävät vaatimukset kyseisen ryhmän tuotteille sekä niiden voimaantulon aikataulun. Vaatimukset kiristyvät useimmiten asteittain. Jos tuote ei täytä sille asetettuja ekosuunnitteluvaatimuksia, sitä ei saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön Euroopan unionin alueella.

Lisätietoja: www.ekosuunnittelu.info tai ekosuunnittelu@energiavirasto.fi.