Liesituulettimet

Näyttökuva (37)

Energialuokat

Laitteiden energiamerkinnällä osoitetaan, mihin luokkaan kukin laite kuuluu energiankulutuksensa perusteella asteikolla A-luokan tuotteet ollen energiatehokkaimpia ja G-luokan tuotteet vähiten energiatehokkaita. Energiamerkinnän ansiosta kuluttajat voivat valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja siten säästää rahaa. Merkintöjen käyttö kannustaa myös yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja investoimaan energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluun. Energialuokan määrittäminen Energialuokan määräävä energiatehokkuusindeksi on määritelty käyttämällä energiamerkintäasetuksessa määriteltyjä parametrejä ja vaatimuksia testaamiselle. Liesituulettimen energiatehokkuusindeksin määrittämisessä huomioidaan mm. sähkön kulutus parhaan hyötysuhteen pisteessä, valmiustilassa pois päältä -tilassa sekä liesituulettimen valaistusjärjestelmän sähkön kulutus. Liesituulettimen puhaltimen päivittäisenä käyttöaikana käytetään laskennassa 60 minuuttia ja valaistusaikana 120 minuuttia.

Piktogrammit

Jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen, energiamerkissä annetaan tiedot myös virtausdynaamisen hyötysuhteen luokasta, valotehokkuusluokasta sekä rasvansuodatuksen erotusasteen luokasta asteikolla A-G, jossa A on paras ja G huonoin. Virtausdynaamisen hyötysuhde kuvaa liesituulettimen puhaltimen tehoa. Edellä mainittujen lisäksi energiamerkissä annetaan tieto laitteen meluarvosta desibeleinä.

Lisätietoa energiamerkistä

Jos haluat lukea lisää, tuoteryhmäkohtainen asetus löytyy kokonaisuudessaan komission nettisivuilta. Asetuksessa määritellään mm. energiamerkin ulkonäkö, sisältö ja energialuokkien laskentaperusteet.

Kiertotalous

Liesituulettimille ei ole vielä kiertotalouteen liittyviä ekosuunnitteluvaatimuksia, mutta niitä ollaan valmistelemassa. Lue lisää täältä. 

Laitteen energiatehokas käyttö

Energiatehokkaalla käytöllä pystyy vaikuttamaan laitteen energiankulutukseen merkittävästi. Kulutukseen voi vaikuttaa mm. seuraavilla asioilla:

  • Käytä tehostusta vain tarvittaessa. Tehostus kuluttaa enemmän energiaa.
  • Älä jätä laitetta turhaan päälle.
  • Vaihda tai puhdista rasvanerotussuodattimet säännöllisesti, puhtaana ne toimivat paremmin, jolloin liesituuletinta ei tarvitse pitää niin pitkään päällä.