Lämmityskattilat

Lämmityskattilat

Energialuokat

Laitteiden energiamerkinnällä osoitetaan, mihin luokkaan kukin laite kuuluu energiankulutuksensa perusteella asteikolla A+++ – D, A+++ -luokan tuotteet ollen energiatehokkaimpia ja D-luokan tuotteet vähiten energiatehokkaita. Energiamerkinnän ansiosta kuluttajat voivat valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja siten säästää rahaa. Merkintöjen käyttö kannustaa myös yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja investoimaan energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluun.

Nimellislämpöteho

Energiamerkissä nimellislämpöteho on esitettynä kilowatteina.

Piktogrammit

Jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen, energiamerkissä annetaan lisätietoja tuotteesta. Tässä energiamerkissä on tietoja mahdollisesta lisävedenlämmitystoiminnosta yhdistelmäkattiloilla sekä lisäsähköntuotantotoiminnasta kiinteän polttoaineen yhteistuotantokattiloilla.

Lisätietoa energiamerkistä

Jos haluat lukea lisää, tuoteryhmäkohtainen asetus löytyy kokonaisuudessaan komission nettisivuilta.  Asetuksessa määritellään mm. energiamerkin ulkonäkö, sisältö ja energialuokkien laskentaperusteet.

Kiertotalous

Lämmityskattiloille ei ole vielä kiertotalouteen liittyviä ekosuunnitteluvaatimuksia.