Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lamppujen uudelleenskaalatut merkit tulevat voimaan 1.9.2021. Jälleenmyyjillä on 18 kk aikaa vaihtaa merkit eli 1.3.2023 mennessä.

Tuotteita saa myydä vanhoilla energiamerkeillä 30.11.2021 asti niissä tapauksissa, että tavarantoimittaja on lopettanut toimintansa tai jos malli on lisätty markkinoille ennen 1.11.2020 eikä enää tämän jälkeen. Vanhoja merkkejä ei saa näkyä markkinoilla 1.12.2021 lähtien.

Jälleenmyyjillä on oltava uudelleenskaalattu energiamerkintä näkyvillä kaupoissa ja verkkokaupoissa vasta uuden energiamerkinnän tultua voimaan. Jälleenmyyjien varastossa olevien pakkausten tuoteinfoja ei tarvitse muuttaa. Siksi pakkausten vanhoja energiamerkintöjä ja tuoteinfoja ei tarvitse korvata.


Lamppujen osalta jälleenmyyjän tulisi korvata vanha merkintä samankokoisella tarralla uudelleenskaalatusta merkistä 28.02.2023 mennessä pakkaukseen tai liitettynä pakkaukseen.

Mainoksissa ei saa näkyä uudelleenskaalattua energiamerkkiä ennen uuden asetuksen voimaan astumista (1. syyskuuta 2021). Katalogit voidaan valmistaa, mutta niitä ei voi levittää ennen näitä päivämääriä. Sama koskee mainostamista internetissä.

Tuotteen energiatehokkuusluokan värinen nuoli ja käytettävissä oleva energiatehokkuusasteikko tulee sijoittaa tuotteen viereen fyysisissä kaupoissa ja verkkomyynnissä. Nuolien graafiset ominaisuudet on esitetty yksityiskohtaisesti kunkin energiamerkintäasetuksen liitteissä VII ja VIII. Yksivärinen versio on mahdollinen yksivärisille painetuille materiaaleille.


Tavarantoimittajien on varmistettava, että uudelleenskaalattu energiamerkintä ja tuotetiedot ovat saatavana EPREL:ssä. Jälleenmyyjät voivat pyytää tietoja toimittajilta painetussa muodossa (3 artikla ”Toimittajien velvoitteet”). Tarkennusta uudelleenskaalatusta energiamerkinnästä ja verkko- sekä etämyyntiä koskevasta tuoteselosteesta on kunkin energiamerkintäasetuksen liitteissä VII ja VIII.


Etämyynnin ja -markkinoinnin tapauksessa asiakkaat voivat pyytää jälleenmyyjältä painetun kopion energiamerkistä ja tuotetiedotteesta (yleensä liitteessä VII oleva 6. kohta). Telemarkkinoinnin tapauksessa asiakkaalle annettavien (suullisten) tietojen on sisällettävä tuotteen energiatehokkuusluokka ja käytettävissä olevien energiatehokkuusluokkien valikoima.

 

Lisätietoa ja esimerkkejä vaatimuksista täällä: https://energiamerkinta.fi/jalleenmyyjien-velvollisuudet/ 

Toimittajien on rekisteröitävä tuotteensa uudelleen, jos ne eivät kuulu määriteltyjen poikkeusten soveltamisalaan. Tämän uudelleenrekisteröinnin yhteydessä luodaan uusi EPREL-tunniste. EPREL tuottaa QR-koodin, joka sisällytetään tarrojen lähdetiedostoon (julkaistu Europa, INDD-muodossa). Näin etikettejä voidaan tuottaa käsin graafisen suunnittelijan tuella.

Täydellinen uudelleenrekisteröinti EPREL-tietokantaan tuli käyttöön vuoden 2020 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Tähän sisältyi  uudelleenskaalattujen energiamerkkien tuotantotoiminnot. Siksi EPREL tuottaa Q3 / 2020 alkaen uudelleenskaalatut etiketit. Yritysten on annettava kaikki tuotteen tiedot, ja EPREL tuottaa energiamerkin automaattisesti.

Jälleenmyyjät voivat myös ladata tiedot EPREL:stä uusien etikettien tultua voimaan. 

Kuluttajat voivat ladata uudelleenskaalatut energiamerkit ja niihin liittyvät tuotetiedot EPREL:stä muutoksen tullessa voimaan. EPRELiin pääsyä helpottaa QR-koodi, joka linkittää suoraan tuotesivulle EPRELissä.

EPREL-tietokannassa olevat tiedot perustuvat nykyisiin / ”vanhoihin” asetuksiin 31. elokuuta 2021 asti lamppujen osalta. Uusien asetusten mukaiset tiedot toimitetaan kodinkoneista, televisioista ja elektronisista näytöistä 1. maaliskuuta 2021 ja lampuista 1. syyskuuta 2021 alkaen.

Mitään mainosta uudelleenskaalatulle tuotteelle, joka sisältää uuden energiatehokkuusluokan, ei saa tulla julkiseksi ennen uuden asetuksen soveltamispäivää ( valonlähteiden osalta 1. syyskuuta 2021). Katalogit voidaan laatia, mutta niitä ei voi levittää ennen näitä päivämääriä. Sama koskee mainostamista Internetissä.

Tiedotuskampanjoita eurooppalaisten energiamerkkien muuttamisesta ja niihin liittyvästä opetusmateriaalista voidaan järjestää ennen uusien asetusten soveltamispäivää.

 

Eivät. Variaatiot tai vanhan ja uuden merkin välimuodot eivät ole EU:n virallisia energiamerkkejä.