Ilmastointilaitteet

selostava kuva

Uusi energiamerkintä selitteineen ilmastointilaitteille.

Energialuokat

Laitteiden energiamerkinnällä osoitetaan, mihin luokkaan kukin laite kuuluu energiankulutuksensa perusteella asteikolla A+++ – D, A+++ -luokan tuotteet ollen energiatehokkaimpia ja D-luokan tuotteet vähiten energiatehokkaita. Energiamerkinnän ansiosta kuluttajat voivat valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja siten säästää rahaa. Merkintöjen käyttö kannustaa myös yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja investoimaan energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluun.

Vuosittainen energiankulutus

Energiamerkissä vuosittainen energiankulutus kertoo laitteen arvioidun energiankulutuksen jäähdytys- ja lämmitystilassa yhden vuoden aikana.

Piktogrammit

Jotta kuluttajat voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen, energiamerkissä annetaan tiedot laitteen energiatehokkuusluokasta A+++ – D erikseen jäähdytys- ja lämmitystilassa. Energiatehokkuusluokka määritetään energiamerkintäasetuksen parametrien mukaisesti siten, että jäähdytyksen energiatehokkuutta kuvataan laitteen vuotuisella kylmäkertoimella (SEER-arvo) ja lämmityksen tehokkuutta lämmityskauden lämpökertoimella (SCOP-arvo).

Lämmityksen osalta lämmityskauden “Keskimääräinen” energiatehokkuuden ilmoittaminen on pakollista. Kausien “Lämmin” ja “Kylmä” energiatehokkuuden ilmoittaminen on vapaaehtoista.

Energiamerkissä annetaan myös tieto kyseisen laitteen jäähdytys- ja lämmitystilojen mitoituskuormista kilowatteina yhteen desimaaliin pyöristettynä. Lämmityksen osalta tieto annetaan enintään kolmelta lämmityskaudelta.

Energiamerkin alaosassa on lisäksi tieto laitteen äänitasosta sisällä ja ulkona ilmaistuna äänen tehona dB(A) re1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun sekä Euroopan kartta, johon on merkitty kolme ohjeellista lämmityskautta (“Lämmin”, “Keskimääräinen” ja “Kylmä”), sekä niiden värejä vastaavat ruudut.

Lisätietoa energiamerkistä

Jos haluat lukea lisää, tuoteryhmäkohtainen asetus löytyy kokonaisuudessaan komission nettisivuilta. Asetuksessa määritellään mm. energiamerkin ulkonäkö, sisältö ja energialuokkien laskentaperusteet.

Kiertotalous

Ilmastointilaitteille ei ole vielä kiertotalouteen liittyviä ekosuunnitteluvaatimuksia, mutta niitä ollaan valmistelemassa.