Värmepannor

Energiklasser

Produkternas energimärkning visar vilken klass på skalan A+++–D som varje produkt tillhör på basis av sin energiförbrukning. Produkter i klass A+++ är mest energieffektiva, medan produkter i klass D är minst energieffektiva. Tack vare energimärkningen kan konsumenterna välja produkter som förbrukar mindre energi och på så sätt spara pengar. Användningen av märkningarna sporrar även företagen att utveckla sina produkter och investera i planeringen av energieffektiva produkter.

Nominell värmeeffekt

Den nominella värmeeffekten anges på energimärket i kilowatt.

Piktogram

För att konsumenterna ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut ger energimärket tilläggsinformation om produkten. På det här energimärket finns information om en eventuell extra vattenuppvärmningsfunktion i pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och extra elproduktionsfunktion i kraftvärmepannor för fastbränsle.

Mer information om energimärket

Om du vill läsa mer finns förordningen för respektive produktgrupp i sin helhet på kommissionens webbplats. I förordningen definieras bl.a. energimärkets utformning, innehåll och principerna för beräkning av energiklasserna.

Cirkulär ekonomi

För värmepannor finns ännu inte ekodesignkrav som anknyter till cirkulär ekonomi.