Ventilationsaggregat

ventilationsen

Energiklasser

Produkternas energimärkning visar vilken klass på skalan A+–G som varje produkt tillhör på basis av sin energiförbrukning. Produkter i klass A+ är mest energieffektiva, medan produkter i klass G är minst energieffektiva. Tack vare energimärkningen kan konsumenterna välja produkter som förbrukar mindre energi och på så sätt spara pengar. Användningen av märkningarna sporrar även företagen att utveckla sina produkter och investera i planeringen av energieffektiva produkter.

Energieffektivitet

För att konsumenterna ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut ger energimärket information om anordningens energieffektivitetsklass A+–G. Energieffektivitetsklassen bestäms på så sätt att ventilationsaggregatets energieffektivitet beskrivs med anordningens specifika energianvändning (SEC), som beräknas utifrån de genomsnittliga klimatförhållandena. SEC (som enhet kWh/(m2.a)) en koefficient som anger den specifika energianvändningen för ventilation per kvadratmeter uppvärmd golvyta i en bostad eller byggnad. SEC räknas ut för ventilationsaggregat som är avsedda för bostadshus enligt de parametrar som föreskrivs i förordningen om energimärkning.

Piktogram

På energimärket ges också information om den aktuella anordningens maximala luftflöde i m3/h avrundat till närmaste heltal. På märket finns en eller två pilar som anger huruvida ventilationsaggregatet är enkel- eller dubbelriktat. I energimärkets nedre del finns dessutom uppgift om anordningens ljudeffektnivå (LWA) i decibel dB(A) och avrundad till närmaste heltal.

Mer information om energimärket

Om du vill läsa mer finns förordningen för respektive produktgrupp i sin helhet på kommissionens webbplats. I förordningen definieras bl.a. energimärkets utformning, innehåll och principerna för beräkning av energiklasserna.

Cirkulär ekonomi

För ventilationsaggregat finns ännu inte ekodesignkrav som anknyter till cirkulär ekonomi.