Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Energiamerkinta.fi

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten www.energiamerkinta.fi och har utarbetats/uppdaterats 22.9.2020. Tjänsten berörs av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet genom att använda verktyget Siteimprove.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller till stor del tillgänglighetskraven och det finns inga kritiska tillgänglighetsbrister. 

Webbplatsen har följande brister (inom parentes det WCAG-kriterium som inte uppfylls): 

  • Knappen syns inte i sökformuläret, funktionen fungerar med Enter-tangenten (3.2.2) och det finns ingen sändknapp i alternativfältet (3.2.2).
  • På en del sidor kan länkarna endast identifieras utifrån färgen (1.4.1).
  • I-taggar har använts för att formatera texten (1.3.1). Formateringen ingår i temat.
  • På flera sidor framhävs inte tangentbordsfokus (2.4.7).
  • Länktext som används för att hänvisa till flera olika objekt (2.4.4)

Vi försöker korrigera de observerade tillgänglighetsbristerna så snabbt som möjligt.

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att korrigera den.

Per e-post

kirjaamo@energiavirasto.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge oss, dvs. den som driver webbplatsen, respons. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns noggranna anvisningar om hur man kan göra en anmälan och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000